Čajetini priznanje Akademske unije Oksforda

27. Septembar 2018
Čajetini priznanje Akademske unije Oksforda

Opština Čajetina dobila je prestižno priznanje ,,Inovativni menadžer godine”, tokom seminara koji su držali oksfordski eksperti i radnih sastanaka sa predsednicima opština i gradskim funkcionerima širom Evrope.

London2

Čajetina je nominovana kao prestižna lokalna samouprava koja je uvela značajne novine i postigla uspeh u uspostavljanju najboljih uslova za ekonomski razvoj u oblasti turizma, kako za investitore tako i za dobrobit građana.

Postignuti rezultati i način kako smo do njih došli predstavljeni su u predlogu projekta, prilikom konkursa i prezentovani prisutnim delegacijama u Ekspertskom centru Akademske Unije Oksforda, čiji su članovi i odabrali Čajetinu kao dobitnika ovog značajnog priznanja.
Treba istaći da je Akademska Unija Oksforda (AUO) međunarodno akademsko udruženje koje čini preko 350 rektora univerziteta, naučnika, istraživača i inovatora iz 34 zemlje sveta. Ona razvija ideale akademske izuzetnosti, inovacija i pristupačnosti i posvećena je širenju ovih suštinskih vrednosti širom sveta. Glavni cilj Unije je da spoji napore naučnika, obrazovnih radnika, industrijalaca i proizvođača i integriše nauku, obrazovanje i posao u moderni svet.
Tokom seminara, predstavljen je model upravljanja mestima i gradovima, načini za postizanje izuzetnosti u upravama i privlačenja investicija.
Opština Čajetina poslužila je kao primer dobre prakse u upravljanju resursima, brendiranju i uskom fokusiranju na razvoj sportsko-rekreativnog i zdravstvenog turizma, uz prateće delatnosti, što nas ističe u svetu turizma.
Planovi koji su definisani i jasni ciljevi za budućnost govore u prilog tome da Zlatibor i Čajetina uskoro mogu da se nađu na svetskoj turističkoj mapi, pre svega, kako je rečeno sa avangardnim i inovativnim projektima gondole i Zlatnog grada.