Da li su osobe obolele od dijabetesa podložnije zarazi virusom Covid-19?

Autor: DokTok.rs
13. Novembar 2021
Da li su osobe obolele od dijabetesa podložnije zarazi virusom Covid-19?

Piše: dr Ljiljana Milovanović, specijalista endokrinolog

Dijabetes kao hronična, doživotna i progresivna bolest po toku ima deficit imunuglobulina i veći rizik za razvoj i lečenje infekcija bilo kojim agensom, pa tako i Covid-om. Ukoliko i sami imate problem ili nedoumice na ovu temu, lekari različitih specijalnosti, kao i psiholozi i psihoterapeuti svakodnevno su vam dostupni na DokTok platformi za besplatne zdravstvene konsultacije.

Posetite www.doktok.rs, napravite profil, zakažite svoju konsultaciju i rešite nedoumice koje imate bez odlaska u zdravstvenu ustanovu.

Svaka infekcija redukuje već smanjeni imunitet pacijenta dijabetičara, a Covid pandemija sa više aspekata: strah zbog globalne pandemije, strah za sopstveni život, oslabljeno kretanje i učestvovanje u socijalnoj kulturi, povećan unos hrane, ređa kontrola parametara bolesti i nemogućnost dolaska kod nadležnog lekara po savet za korekciju terapije i savet. Dijabetičar je u većem riziku za zarazu i otežano i produženo lečenje ako oboli od Covid infekcije.

Ako dijabetičar oboli od korone i prođe celokupnu proceduru kroz Covid ambulantu, preporučuje se hospitalizacija zbog veće mogućnosti nastanka samih komplikacija infekcije i pogoršanja organskih komplikacija dijabetesa. Pacijent mora biti pod stalnim nadzorom lekara jer se između ostalog pogoršava i glikoregulacija tj. povećava se u kontinuitetu nivo šećera u krvi, te se terapija prilagođava ili menja prema aktuelnom stanju pacijenta. Svi raspoloživi modeli lečenja se uključuju, menjaju, podešavaju do postizanja stabilne glikoregulacije kako bi se imunitet obolelog dijabetičara fokusirao na odbranu od infekcije.

Mogućnost zaraze je veća utoliko što je prijemčivost ovih pacijenata za svaku infekciju veća, ali  poštovanje svih epidemioloških mera, posebno lične higijene, smanjuje mogućnost zaraze.

Izvor: DokTok Portal