„DAFF“ AGROBIZNIS START-UP ZA MLADE

14. April 2016
„DAFF“ AGROBIZNIS START-UP ZA MLADE

Udruženje Fenomena, Regionalna razvojna agencija Zlatibor i Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Kraljevo i Užice, pozivaju mlade do 30 godina iz Raškog i Zlatiborskog okruga (Kraljevo, Raška, Vrnjačka Banja, Novi Pazar, Tutin, Užice, Arilje, Bajina Bašta, Kosjerid, Nova Varoš, Požega, Priboj, Prijepolje, Sjenica i Čajetina) da se prijave za učešće na „DAFF agrobiznis start up“ programu obuke. Prednost imaju mladi koji se susreću sa dodatnim barijerama u zapošljavanju (na primer: mlade žene, osobe sa invaliditetom, Romi, mladi bez kvalifikacija, mladi bez roditeljskog staranja itd.).
Obuka traje 12 dana tokom tri meseca (maj, jun, jul 2016.) i sprovodi se na različitim lokacijama u Raškom i Zlatiborskom okrugu (farme, seoska domaćinstva i učionice). Svi troškovi su pokriveni od strane organizatora – prevoz, ručak, radni materijal. Mladi su u obavezi da redovno pohađaju obuke, tokom kojih će razviti svoju poslovnu ideju kroz biznis plan. Trenerski tim, sastavljen od iskusnih farmera i preduzetnika-ca, sertifikovanih trenera za omladinsko preduzetništvo i menadžerki Poljoprivrednog razvojnog fonda Fenomena, pripremili su inovativnu i dinamičnu obuku o agrobiznisu. Najbolje ocenjeni agrobiznis planovi biće razmatrani za podršku od strane DAFF fonda.
Najvažniji kriterijum za prijavljivanje je motivisanost za pokretanje sopstvenog posla u poljoprivredi!
Zainteresovani se mogu javiti na mejl daff.fond@gmail.com i to slanjem slededih podataka: ime i prezime, broj godina, broj telefona, grad ili selo u kojem živite, a mi demo vam poslati formular za prijavu. Za dodatna pitanja pozovite na 060.0861.393.
Rok za prijavljivanje je 1. maj 2016

DAFF-Poljoprivredni razvojni fond Fenomena

DAFF-Poljoprivredni razvojni fond Fenomena

DAFF (Development Agriculture Fund Fenomena- Poljoprivredni razvojni fond Fenomena) koji vodi Udruženje Fenomena iz Kraljeva osnovan je u cilju podrške poljoprivrednom i socijalnom preduzetništvu u Srbiji. Udruženje investira u zajednički posao sa izabranim poljoprivrednim gazdinstvima koja imaju razvojni potencijal. Od zajedničkog posla zarađuju gazdinstva tj. preduzetnici-e, a inicijalna investicija se vraća u fond za podršku novim gazdinstvima i/ili preduzetnicima-a.

DAFF agrobiznis start-up za mlade je nova komponenta DAFF programa čiji je cilj uspostavljanje održivog modela za samozapošljavanje mladih u poljoprivredi, tj. podsticanje preduzetništva za agrobiznis među mladima i doprinos preduzetničkom učenju za mlade koji se susreću sa dodatnim barijerama u zapošljavanju (mlade žene, osobe sa invaliditetom, Romi, mladi bez kvalifikacija) kroz specijalizovan neformalni program obuke.
Projekat „DAFF agrobiznis start-up za mlade“ je finansijski podržan od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju u okviru programa „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih“.

Tim za socijalno uključenje i smanjenje siromaštva

Tim za socijalno uključenje i smanjenje siromaštva

Program sprovode Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvom omladine.