Definisanjem tema od javnog interesa do kvalitetnijeg informisanja građana Užica

12. Septembar 2017
Definisanjem tema od javnog interesa do kvalitetnijeg informisanja građana Užica

 „RAZVOJ UE“ narednih šest meseci  realizovaće  projekat „Naš novac za medijske teme koje nas ZAISTA interesuju“ na teritoriji grada Užica. Cilj projekta je doprinos unapređenju dosadašnje prakse gradske uprave Užica u oblasti primene Zakona o javnom informisanju i medijima.

Projekat će doprineti unapređenju dosadašnje prakse Gradske uprave grada Užica u oblasti primene Zakona o javnom informisanju i medijima. U fokusu projekta će biti i pokretanje konsultativnog procesa među građanima, medijima i organizacijama civilnog društva za definisanje lokalnog javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Užica.

Ciljne grupe koje će biti obuhvaćene projektom su: zaposleni u gradskoj upravi Užica koji rade na poslovima javnog informisanja i sprovođenja budžeta, predstavnici lokalnih medija i organizacija civilnog društva.

Glavne projektne aktivnosti sprovešće se kroz analizu projektnog finansiranja medija i jačanje kapaciteta zaposlenih u gradskoj upravi za efikasniju primenu Zakona i sprovođenje konsultativnog procesa sa ciljem formulisanja posebnih tema od javnog interesa u oblasti javnog informisanja u Užicu za 2018.

Ova aktivnost će započeti krajem trećeg meseca i predstavljaće centralnu aktivnost koja će trajati do kraja projekta i koja će u celosti biti sprovedena u saradnji sa Užičkim centrom za ljudska prava i demokratiju.

Biće sprovedena anketa sa građanima i ostalim zainteresovanim stranama, sa ciljem izdvajanja i formulisanja posebnih tema od lokalnog javnog interesa o kojima bi mediji trebalo da izveštavaju javnost tokom 2018. godine.

EU logo za projekat

Projekat „Naš novac za medijske teme koje nas ZAISTA interesuju“ se realizuje u okviru programa podrške  „Kaži Traži šta te zanima“ koji izvode Nezavisno udruženje novinara Srbije, Balkanska istraživačka mreža i Slavko Ćuruvija fondacija, u okviru projekta „Javni novac za javni interes“ koji finansira Evropska unija.