Deo rebalansa za kišnu kanalizaciju u Ulici Ive Andrića

21. Jun 2019
Deo rebalansa za kišnu kanalizaciju u Ulici Ive Andrića

Prvim rebalansom koji je danas usvojen u Užicu budžet je uvećan za 63, 8 miliona dinara. Deo sredstava u iznosu od oko 13 miliona dinara opredeljen je za izgradnju kišne kanalizacije u Ulici Ive Andrića u Turici, rekao je Nikola Maksimović, direktor JP „Užice razvoj“.

Dodajući da se početak realizacije ove investicije očekuje u narednih mesec i po dana, on je već za narednu sedmicu najavio raspisivanje tendera za izvođača radova naglašavajući da je već spremna neophodna dokumentacija. Kompletna kišna kanalizacije na ovoj lokaciji podrazumeva novu kanalizacionu mrežu, 40 novih bubanj slivnika i oko 20 metara novih kišnih rešetki.

Izgradnja kišne kanalizacije u Ulici Ive Andrića  predstavlja početak  rešavanja problema kišne kanalizacije na području Mesne zajednica Turica, rekao je Maksimović precizirajući da je u planu izgradnja kišne kanalizacije u Radničkoj i Ulici Dušana Popovića. Zaokružena finansijska konstrukcija za pomenute projekte je na nivou 360 miliona dinara.

 

Do kraja godine biće pripremljena potrebna dokumentacija kako bi grad u narednoj budžetskoj godini konkurisao za sredstva Kancelarije za javna ulaganja za saniranje  fekalnog kolektora u Turici. Prema dokumentaciji koju je radila firma „Omega projekt“ za pomenuti projekat biće neophodno obezbediti od 450 do 500 hiljada evra. Direktor JP “Užice razvoj”, Nikola MAksimović je pojasnio da se radi  o kolektoru, izgradnji potpornog zida u punom profilu i pristupne saobraćajnice, ali i o prepumpnoj fekalnoj stanici. U celokupan iznos zaračunato je i rešavanje imovinsko pravnih odnosa i napajanje električnom energijom.