Dezinfekcija rezervoara

13. Jun 2022
Dezinfekcija rezervoara

Zbog planiranih radova na dezinfekciji rezervoara najavljenih za utorak 14. jun 2022. god. mole se građani koji se snabdevaju sa rezervoara:Pora 1, odnosno potrošači delova naselja: Pora, Centar i Carina da racionalno troše vodu kako ne bi došlo do eventualnih i kratkotrajnih prekida u vodosnabdevanju.