Dogradnja briše listu čekanja

13. Avgust 2018
Dogradnja briše listu čekanja

Dogradnjom radne sobe površine 101 metar kvadratni u vrtić “Maslačak“ u Sevojnu biće upisana sva deca koja su na listi čekanja za ovaj objekat. Vrednost radova je sedam miliona od čega veći deo, četiri miliona finansira grad Užice, a ostatak Ministarstvo prosvete. Izvođač radova čiji rok je 90 dana je firma „Tesla sistemi“ iz Beograda.

Tihi i direktorka

Od najmlađe do predškolske grupe u vrtiću „Maslačak“ u Sevojnu trenutno boravi  270 dece. Nije bilo mesta za oko 25 dece iz Sevojna, Potočanja, Gorjana i Zlakuse, ali su se uslovi za proširenje kapaciteta stvorili ulaganjem grada Užica i resornog ministarstva, istakla je  Veselinka Jovanović, direktorka Predškolske ustanove Užice.

Gradonačelnik Tihomir Petković je naglasio da nadležno ministarstvo već nekoliko godina ima razumevanja za različite projekte na objektima vrtića u Užicu. On je podsetio da je osim za dogradnju vrtića u Sevojnu, ministarstvo finansijski pomoglo i završetak objekta na Pori.

klupice dvoriste

Nakon svih investicija u predškolsko obrazovanje ispod crte će ostati 100 do 120 dece, zbog čega je grad doneo odluku o sufinansiranju troškova boravka u privatnim vrtićima, koji dobiju verifikaciju.


Verifikacija ustanova je postupak utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i nastavnog kadra za obavljanje delatnosti osnovnog obrazovanja i vaspitanja.
Postupak verifikacije ustanova obaveza je utvrđena Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik“, broj 72/09, 52/11 i 55/13) koji je stupio na snagu septembra 2009. godine, i dva puta do sada pretrpeo izmene. Svaka ustanova koja obavlja delatnost obrazovanja i vaspitanja ( previđena članom 27. Zakona) u obavezi je da podnese nadležnom organu, odnosno Ministartvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zahtev za verifikaciju ustanove sa potpunom dokumentacijom koju je, takođe, zakon predvideo.

O verifikaciji predškolskih ustanova i osnovnih škola detaljnije OVDE.


 

Za sada nam se javila jedna sugrađanka, koja je u procesu dobijanja verifikacije za privatni vrtić, rekao je gradonačelnik, dodajući da je  na Gradskom veću nedavno doneta odluka, čija potvrda se očekuje na Skupštini grada na osnovu koje bi grad za boravak deteta koje ide u privatni vrtić učestvovao sa 10 000 dinara mesečno.

vozic od cveca

Vreme će pokazati koliko sugrađana je spremno da ulaže u otvaranje privatnih vrtića,  kaže Petković, najavljujući da će od 1. septembra boravak trećeg deteta grad sufinansirati sa 50%, što će na godišnjem nivou iznositi između šest i sedam miliona dinara.

Inače, u najnovijem objektu predškolske ustanove Užice, vrtiću na Pori popunjenost kapaciteta je 85%, a još ima slobodnih mesta za upis dece u starije grupe.

vrtic Sevojno