Dualno za FAP i Slobodnu zonu

06. Maj 2017
Dualno za FAP i Slobodnu zonu

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Mladen Šarčević razgovarao je u Priboju sa učenicima.  Osnovne škole “Desanka Makimović” i Mašinsko-elektrotehničke škole  o reformama u školstvu, maloj maturi za osnovce i uvođenju dualnog obrazovanja u škole tehničkog smera.

Sadašnje osmake u budućnosti čeka polaganje državne mature, kada završe srednju školu i to je projekat koji će potpuno promeniti način upisa na studije. Ono što je jako važno za grad kao što je Priboj, jeste to da ima dobre osnovce, koji su vrhunski na takmičenjima, rekao je Šarčević.

On je ocenio da su škole u Priboju visoko vrednovane prilikom ocenjivanja ustanova. Šarčević je naglasio nastavni kadar zna svoj posao i da su posvećeni obrazovanju učenika, u čemu imaju podršku lokalne samouprave.

Osvrnuvši se na srednje obrazovanje, koje je u funkciji privrede i razvoja samog grada, Šarčević je rekao da je to segment o kome će se posebno voditi briga u narednom periodu, uvođenjem dualnog obrazovanja u škole.

Kao dobar predlog za inicijativu lokalne samouprave, ministar je ocenio stipendiranje ljudi koji su na određenim mestima, studijama na Mašinskom fakultetu, za tačne pozicije u privredi grada Priboja.

Posetom ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja bila je od velike koristi Priboju, zajednički su sagledani problemi koji su evidentni u Priboju rekao je predsednik opštine  Lazar Rvović.

Dolaskom prvih investitora u Slobodnu zonu i pripremama koje je započela Vojska Srbije za preuzimanje FAP-a nedostatak određenih kadrova došao je do izražaja. Lokalna samouprava je u tom delu imala razgovore sa Mašinskim fakultetom i Vojno-tehničkim institutom, i već se priprema za 2018. godinu, da u punom kapacitetu iskoristi šansu za uvođenje obrazovnih profila po  dualnom sistemu obrazovanja, na realnim i održivim osnovama, naglasio je Rvović.

Posetu resornog ministra Rvović je iskoristio i da zvanično najavi rešenje dugogodišnjeg problema dotrajale stolarije i fasade u Mašinsko-elektrotehničkoj školi. Prvi čovek Priboja je rekao da će će se I u budućnosti voditi računa o nagrađivanju i stipendiranju učenika, kako u srednjim školama, tako i na fakultetima i u domenu profesorskih zvanja, kako bi se adekvatno odgovorilo na potrebe tržišta rada u opštini Priboj.