Eksperimentima do novih znanja

20. April 2017
Eksperimentima do novih znanja

Posle šest meseci priprema eksperimenata iz većeg broja naučnih disciplina učenici i nastavnici Prve osnovne škole kralja Petra II predstavili su roditeljima, predstavnicima Medicinske škole, kao i genetičarima i biohemičarima iz Opšte bolnice u Užicu zanimljive oglede. Pomoćnik direktora Prve osnovne škole kralja Petra II, Slobodan Aleksić je izrazio nadu da će festival nauke u ovoj školi prerasti u tradiciju.

 

Ekipa genetičara iz Opšte bolnice  je izvela eksperiment sa izolovanjem  DNK i pipetiranjem dok je ekipa medicinske škole obučila učenike u reanimaciji na modelu, povijanju beba, merenju  krvnog pritiska  – nastavnici i učenici, posmatranje strukture ćelija pod mikroskopom,zatim u  disekciji i posmatranju unutrašnjosti bubrega i srca, izolovanju hlorofila iz lista, analizama barske voda sa pijavicama i sočivicom. Izveden je i eksperiment koji pokazuje kako kvasac  duva balon, mikroskopiranje trajnih i nativnih preparata, recikliranje predmeta i ćelija (3D model)i određivanje oštrine vida i raspoznavanje boja.

 

Iz oblasti hemije rađeni su ogledi  izdvajanja bakra iz plavog kamena pomoću aluminijumske folije,  dokazivanje hidroksida fenolftaleinom, reakcija vodenog rastvora natrijum-hidroksida, šećera i kalijum permaganata, izdvajanje srebra iz srebro-nitrata pomoću bakarne žice, izdvajanje bakra iz plavog kamena pomoću gvozdenog eksera, reakcija vodonik-peroksida,hidrogen + kalijum-permaganat.

U oblasti fizike eksperimentisalo se sa modelom za naizmeničnu struju (koji je primenio Nikola Tesla), zatim rad elektromotora i ventilatora, robotska ruka,  magnetizam –privlačenje i odbijanje, elektricitet-privlačenje i odbijanje, električno zvono, elektomagnet.

Programiranje i demonstracija rada robota-upravljanje robotom pomoću mobilnog telefona, i interakcija dva robota aktivnosti su u oblasti informatike, dok su modeli brusilice, ventilatora, hidraulične građevinske mašine i strujna kola pomoću eksperimenata približena u oblasti tehničkog obrazovanja učenika.

Osim prirodnih nauka učenici su kroz oglede proučavali geografiju i istoriju.

Predstavljena je maketa severnog zvezdanog neba na kojoj su posebno istaknuti zvezda Severnjača i sazvežđe Malog medveda, demonstriran je reljefni model Zemlje i formiranje peščanih dina i eolske erozije, a objašnjena je i erupcija vulkana.

 

Da se može eksperimentisati i u istoriji dokazali kroz primere arheoloških istraživanja uzorka zemlje sa lokaliteta iz starog, srednjeg i novog veka i analiza iskopanog materijala, prezentovanje saznanja o istoriji užičkog kraja u starom, srednjem i novom veku, izložbom novca 4- 20 veka i kataloga novca iz tih perioda pronađenog u Srbiji, a gledali su i novca uz pomoć lupe.

Likovnjaci su izveli  eksperiment sa akvarelom i solju, primenjena je reciklaža papira kroz izradu ukrasnih korpica i abažura od novina.

Učenici su uživali istražujući i otkrivajući nauku uz pomoć eksperimenata, što je najbolji način da im stečena znanja trajno ostanu u memoriji, dok su odrasli ispoljili veliko zadovoljstvo posmatrajući  sa koliko ozbiljnosti, želje i entuzijazma  učenici pristupaju upoznavanju tajni nauke.

Pomoćnik direktora Prve osnovne škole kralja Petra II, Slobodan Aleksić je izrazio nadu da će festival nauke u ovoj školi prerasti u tradiciju.