Energetska efikasnost zdravstvenih ustanova u Prijepolju

27. April 2016
Energetska efikasnost zdravstvenih ustanova u Prijepolju

Opštini Prijepolje odobren je jako značajan projekat od strane Evropskog progresa koji se odnosi na izgradnju projektno tehničke dokumentacije za izgradnju projekta energetske efikasnosti za prijepoljsku Bolnicu i Dom zdravlja. Ukupna vrednost tog projekta iznosi preko 13 hiljada evra.

Projekat obuhvata kompletnu energetsku sanaciju na četiri objekta Bolnice i Doma zdravlja u Prijepolju, što će pored efikasnijeg grejanja doprineti da ti objekti dobiju potpuno novi izgled, jer je na njima planirana izrada termoizolacije i kompletna zamena spoljne stolarije.
„Planirana je i kompletna zamena instalacija centralnog grejanja, obzirom na to da se postojeća nalazi u jako lošem stanju. Takođe, projekat uključuje i izgradnju nove kotlarnice sa prelaskom na drvnu biomasu (drvna sečka) kao energent“, kazao je glavni projektant Radoslav Galić.
Izrada ovog projekta je od velikog značaja za opštinu Prijepolje, jer se samom realizacijom procenjene uštede kreću u granicama oko 12.500.000 RSD na godišnjem nivou.

Izradom ove dokumentacije stvaraju se uslovi za konkurs kod donatora i dobijanje sredstava za investicione radove na planiranim objektima.