EU podrška unapređenju socijalnih usluga na lokalnom nivou

06. Februar 2022
EU podrška unapređenju socijalnih usluga na lokalnom nivou

Program Evropske unije (EU) za lokalni razvoj, EU PRO Plus, koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije, objavio je javni poziv za predloge projekata koji treba da doprinesu unapređenju socijalnih usluga u 99 lokalnih samouprava iz dva regiona Šumadije i zapadne Srbije i Južne i istočne Srbije. 

Evropska unija je za ovaj poziv opredelila ukupno 600.000 evra a pravo učešća imaju organizacije civilnog društva (OCD) koje su registrovane u nekoj od opština i gradova uključenih u realizaciju programa kao i lokalne samouprave (LSU) u partnerstvu sa predstavnicima civilnog sektora.

Projekti sa kojima se konkuriše treba da doprinesu unapređenju kvaliteta i održivosti socijalnih usluga dostupnih na lokalnom nivou, sa posebnom pažnjom usmerenom na osetljive grupe i to tokom perioda pojačanih potreba za ovim uslugama kao što su pandemija ili druga vanredna stanja.

U okviru poziva pojedinačni projekti mogu da dobiju podršku od 10.000 do 30.000 evra, a aktivnosti treba da doprinesu poboljšanju postojećih ili uvođenju inovativnih i/ili integrisanih socijalnih usluga kao i onih usluga za koje je utvrđeno da nedostaju tokom krize uzrokovane kovidom 19.

Pored poboljšanja spremnosti i otpornosti prvenstveno javnih institucija ali i drugih pružalaca socijalnih usluga za moguće buduće vanredne situacije i periode kriza, predloženi projekti posebnu pažnju treba da usmere i na smanjenje negativnih uticaja kovida na kvalitet života ranjivih grupa.

Sam poziv socijalne usluge definiše kao različite javne usluge namenjene pružanju pomoći ugroženim grupama, kao što su starije osobe, osobe sa invaliditetom, deca i mladi, žene, Romi, i drugi, dok usluge može da pruža javna institucija i organizacija civilnog društva i prvenstveno podrzumeva usluge socijalne zaštite, obrazovanje i zdravstvenu zaštitu.

Više informacija o ovom pozivu koji je otvoren do 28. februara 2022. godine kao i dokumentacija za prijavljivanje dostupne su na internet stranici Javni poziv za unapređenje socijalnih usluga.

Inače, aktivnosti EU PRO Plus programa koji doprinosi ravnomernijem društveno-ekonomskom razvoju Srbije, Evropska unija podržava sa 40 miliona evra. Program, čiju realizaciju vodi Ministarstvo za evropske integracije, ima za cilj da doprinese poboljšanom upravljanju teritorijalnim razvojem, ekonomskom rastu i unapređenju socijalne infrastrukture i kohezije u 99 jedinica lokalne samouprave, u dva regiona: Regionu Šumadije i zapadne Srbije i Regionu južne i istočne Srbije. Aktivnosti na terenu sprovodi UNOPS.