Fokus mera podrške zapošljavanju u privatnom sektoru

Autor: Biljana Kuzmanović
01. Mart 2019
Fokus mera podrške zapošljavanju u privatnom sektoru

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 12 javnih poziva i konkursa za realizaciju programa i mera zapošljavanja u 2019. godini, za šta je iz republičkog budžeta  izdvojeno četiri milijarde dinara a dodatnih 550 miliona dinara namenjeno je podsticajima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.  Planirane mere odnose se na dodatno obrazovanje i obuke, subvencije za zapošljavanje, javne radove i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a fokus je stavljen za zapošljavanje u privatnom sektoru.

Treba istaći da su konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje za realizaciju planiranih programe  raspisani 22. februara i traju sve do 28. Novembra. Izuzetak je konkurs za samozapošljavanje koji traje do 22. Aprila, kao i konkurs za organizovanje i sprovođenje javnih radova koji traje do 29. marta. Merama kroz koje je planirano zapošljavanje teže zapošljivih kao što su mladi do 30 godina, stariji od 50 godina, viškovi zaposlenih, osobe sa invaliditetom, Romi i korisnici socijalne novčane pomoći, predviđene su za zapošljavanje pomenutih kategorija u privatnom sektoru.

Direktorka NSZ filijale Užice Zorica Milošević, govoreći o 12 javnih poziva i konkursa, je naglasila da su dva nova programa i da su usmerena ka angažovanju pripravnika do 30 godina starosti sa srednjim i visokim obrazovanjem. Ona je rekla da je tokom prošle godine na području užičke filijale utrošeno 130 miliona dinara za realizaciju svih programa i mera čime je bilo obuhvaćeno oko 900 lica što predstavlja osam odsto nezaposlenih. U ovoj godini očekuje i veća sredstva na raspolaganju, što bi uticalo na angažovanje više lica.

Miloševićka je istakla i da će Grad Užice kroz primenu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja izdvojiti 11 miliona dinara za šest mera podrške merama aktivne politike zapošljavanja. Od tog iznosa devet miliona je opredeljeno za udruživanje sa NSZ-om, dok će dva miliona biti izdvojena za tehničke mere podrške za meru za koju bude najveće interesovanje.

Program stručne prakse, sticanja praktičnih znanja, zapošljavanje teže zapošljivih lica, samozapošljavanje, javni radovi i mere tehničke podrške u zavisnosti od tržišta rada su mere koje će biti finansirane iz budžeta grada Užica, rekao je član Gradskog veća Užica zadužen za socijalnu politiku Vidoje Drndarević.

On kaže da je plan da se kroz ove mere angažuje oko 110 lica, što jeste manji broj ljudi u odnosu  na prošlu godinu kada je angažovano 148. Objašnjavajući da će do toga doći zbog povećanja izdavanja kako za nezaposlene tako i za poslodavce, jer je to po njegovim rečima stimulativna mera za prijavljivanje na konkurse. Drndarević je podsetio i da je Lokalni akcioni plan zapošljavanja ove godine usklađen sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja i da lokalne samouprave kroz program javnih radova mogu da angažuju samo osobe sa invaliditetom a najmanji broj po poslodavcu su tri lica.

Inače, podaci užičke filijale NSZ govore da oko 70 odsto lica koja dobiju subvenciju za samozapošljavanje nastavljaju biznis i nakon godinu dana koliko su obavezni po ugovoru. S druge zahvaljujući  efektima programa sticanja praktičnih znanja i vešina oko 90 odsto lica se trajno zaposli.

Inače, na evidenciji NSZ filijale Užice trenutno je 9260 nezaposlenih lica, od kojih je oko 3700 sa teritorije grada Užica. Najviše nezaposlenih je sa trećim i četvrtim stepenom obrazovanja, 25 odsto su nekvalifikovana lica, dok se na evidenciji nalazi oko 10 odsto lica sa sedmim stepenom stručne spreme. Gledajući starosnu strukturu najveći broj nezaposlenih je iz kategorije osoba starijih od 50 godina, zbog čega se akcenat zapošljavanja tokom ove godine stavlja upravu na ovu kategoriju stanovništva.  Među nezaposlenima u Užicu i optinama koje pripadaju filijali NSZ je i 21 odsto lica mlađih od 30 godina.