Grad Užice i NSZ udruženim merama sprovode politiku zapošljavanja

27. Maj 2019
Grad Užice i NSZ udruženim merama sprovode politiku zapošljavanja

Grad Užice je opredelio ukupno 11 miliona dinara od čega će devet miliona biti udruženo sa sredstvima Nacionalne službe za zapošljavanje. Sredstva će biti usmerena u pet mera podrške i obuhvatiće oko 90 nezaposlenih lica koja se najmanje godinu i po dana u kontinuitetu vode na evidenciji. Novina u odnosu na prethodne godine od kada se kroz mere aktivne politike zapošljavanja radi u skladu sa nacionalnom strategijom je da će osobe sa invaliditetom biti angažovane samo na javnim radovima, naglasio je Vidoje Drndarević, član Gradskog veća zadužen za socijalnu politiku.  

Zajednička sredstva grada i Filijale NSZ su na nivou 16,36 miliona dinara, a po rečima Zorice Milošević, direktorke užičke filijale cilj je zapošljavanje teže zapošljivih kategorija stanovništva kroz podsticanje privatnog sektora u obezbeđivanju neophodnog kadra.

Subvencije nezaposlenima koji registruju i pokrenu određenu delatnost pokazala se kao izuzetno uspešna mera o čemu govori podatak da čak 80% onih koji se opredele za ovu subvenciju i nakon godinu dana za koliko ima obavezu da opravda dobijena sredstva. Nezaposlena lica koja ove godine planiraju da pokrenu sopstveni biznis mogu da očekuju    200 hiljada dinara po ovom program, za tehnološke viškove iznos je 220, dok se za osobe sa invaliditetom izdvaja 240 000.

Inače, na evidenciji NSZ Užice koja pokriva šest opština regiona trenutno je 9 113 nezaposlenih
od čega njih 4 300 u Užicu. U starosnoj strukturi većinu čine mladi do 30 godina (21%) i stariji od 50 godina 34%.

Kada je obrazovna struktura u pitanju najviše nezaposlenih je sa srednjom školom (III i IV stepen) 57%, dok je 21% nekvalifikovanih lica. U odnosu na prethodne godine ove se beleži porast broja nezaposlenih visoko obrazovnih lica koji je sada na nivou 13%.

Na evidenciji se nalazi i 236 osoba sa invaliditetom, ali nisu svi iskazali potrebu za zapošljavanjem.