“Građani pitaju-građani govore”

13. Maj 2016
“Građani pitaju-građani govore”

Na tribini u Požegi najveći broj pitanja građana predstavnicima nezavisnih institucija odnosio se na problem nepristupačnosti, a sledstveno tome i diskriminacije osoba sa invaliditetom.

Nevladina organizacija FORCA organizovala je u Požegi tribinu pod nazivom „Građani pitaju – građani govore“ u okviru projekta „Nezavisne institucije bliže građanima“. Pozvani su da govore, ali i da odgovaraju na pitanja građana, predstavnici nezavisnih institucija Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Cilj ovog projekta je da se institucije, kako vladinog tako i civilnog sektora, a pre svega one sa sedištem u Beogradu, približe građanima i lokalnoj zajednici u unutrašnjosti Srbije.

Prethodno rađena istraživanja pokazala su da građani o radu ovih institucija, čija uloga je da zaštite osnovna ljudska prava svih građana, ne znaju gotovo ništa, a još manje, na koji način mogu da im se obrate. S’ toga jedan deo aktivnosti na ovom projektu jeste da FORCA, ali i druge slične organizacije civilnog sektora širom Srije, postanu kontakt tačke i spona između građana i nezavisnih institucija. Namera je da se građanima posredstvom ovih nevladinih organizacija olakša obraćanje nezavisnim institucijama, obzirom na još uvek komplikovanu pravnu, papirološku i i zakonsku proceduru.

Inače, samo Zaštitniku građana od početka rada ove institucije obradilo se preko 100 000 ljudi, a podneto je oko 25 000 pisanih podnesaka. Od tog broja oko 22 000 je rešeno i zatvoreno. Prema statistici ove institucije 63 pisana zahteva obrađena su iz opštine Požega. Oni se uglavom odnose na nepostupanje i nepoštovanje rokova državnih organa po određenom zahtevu građana, a na šta ih zakon i propisi obavezuju. Druga značajna oblast i pritužbe gradjana odnose se na prava iz oblasti radnih odnosa. Preporuka iz ove institucije jeste da se zaštitniku građana potencijalno oštećeni obrate tek kada iscrpe sva druga pravna sredstva, mere i postupke koje im zakon dozvoljava.

Upravo zbog toga, paralelno sa rešavanjem pritužbi, menjanje utemeljene prakse i jačanje svesti građana , praktično je drugi kolosek na kome nezavisne državne institucije rade. U Povereništvu za zaštitu ravnopravnosti, tako ističu, da su u Srbiji i dalje, žene najviše diskriminisana grupacija i to po najrazličitijim osnovama. Problem je međutim, i to što se veliki broj žena i dalje miri sa takvom situacijom i shvata to kao prirodan poredak stvari.

Na tribini u Požegi najveći broj pitanja građana predstavnicima nezavisnih institucija odnosio se na problem nepristupačnosti, a sledstveno tome i diskriminacije osoba sa invaliditetom. Izvesne primedbe izneli su predstavnici Roma kao pripadnici brojnije, manjinske grupe u Požegi. Ovaj skup iskoristili su pojedini građani da predstavnicima nezavisnih državnih institucija lično predaju kompletnu dokumentaciju sopstvenog slučaja pritužbe.

Foto--D.Polić

Foto–D.Polić

Od svih pritužbi građana Povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja prošle godine, najveći deo, čak 87 odsto, odnosile su se na tzv. „ćutanje uprave“. Nakon intervencije poverenika preko 95 odsto zahteva je pozitvno rešeno i građani su dobili potrebne informacije. Sve to, još uvek, ističu u ovoj instituciji, ukazuje na jednu apsurdnost vladavine državnih organa koji su spremni da odgovore na zahtev institucija, ali ne i da postupaju po istovetnom zahtevu pojedinca. Nezavisne državne institucije, između ostalo, kako ističu, postoje i zbog potrebe da se menja utemeljena praksa i da se konačno postavi postulat da je vlast tu zbog građana, a ne obrnuto.

Da bi bili primer dobre prakse nezavisne državne institucije, kako ističu, u svom radu kao prioritet postavili su i načelo efikasnosti. Po prijemu pisanog podneska pritužbe upućenog zaštitniku gradjana, recimo, službenici ove institucije dužni su da u roku od 7 dana odgovore zainteresovanom licu da je podnesak primljen, pod kojim brojem je zaveden i ko je kontakt osoba za dalji postupak.

Treba istaći da od 1999-te godine, od kada FORCA organizuje ovakve skupove i tribine, ovo  je jedan od retkih događaja, ako ne i jedni, kako ističu u ovoj nevladinoj organizaciji , da su i gosti iz Beograda, najavljeni da govore na tribini došli na vreme. Iako to još uvek svi ne shvataju, kažu u FORCI, i na ovaj način se poštuju građani i njihova prava.