Informativno-afirmativna mreža u Novoj Varoši

22. Oktobar 2017
Informativno-afirmativna mreža u Novoj Varoši

Nova Varoš bila je u oktobru opština u kojoj je boravila ekipa Informativno- afirmativne mreže, a ključna zapažanja koja nosimo iz ove lokalne samouprave jesu da još uvek nemaju izrađenu strategiju socijane politike i da su udruženja potpuno neaktivna.

Predsednik opštine, Radosav Vasiljević je istakao da je lokalna samouprava spremna da pomogne organizovanje i finansiranje aktivnosti udruženja, dodajući da je iz budžeta u 2017. izdvojeno milion i 300 dinara za razne projekte kako bi povukli dodatna sredstva

Razgovarali smo sa Ankom Arsenijević, koja je poslednje tri godine personalni asistent u osnovnoj skoli u Novoj Varoši. Ona prati jednog učenika u nastavi, pomaže mu u socijalnom, vaspitnom i obrazovnom poboljsanju kapaciteta.

Zbog visoke stope nezaposlenosti Nova Varoš beleži sudbinu drugih lokalnih sredina jer se povećava broj korisnika socijalnih davanja iz opštinskog budžeta, ali jednokratne pomoći kao i socijalna davanja iz republičkog budžeta, kaže za Informativno- afirmativnu mrežu Zlatiborskog okruga Mirjana Paunović, pravnica Centra za socijalni rad.

U oktobarskom izdanju donosimo i priču sa okruglog stola koji je u okviru projekta Podrška inkluzivnom obrazovanju i obuci za svakodnevni život koji se realizuje u okviru trećeg poziva prekogranične saradnje IPA Crna Gora- Srbija, nedavno održan u Užicu.

Posetili smo i članove udruženja invalida dečje i cerebralne paralize u sušari koju su instalirali u Biznis inkubator centru u Sevojnu.

Kompletna emisija je dostupna OVDE.