Javni poziv za mere energetske sanacije za domaćinstva raspisan u Čajetini

13. Novembar 2023
Javni poziv za mere energetske sanacije za domaćinstva raspisan u Čajetini

Na osnovu projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“, raspisan je Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Čajetina za 2023. godinu.

Mere energetske sanacije sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata. Ukupno planirana bespovratna sredstva koja opština Čajetina zajedno sa sredstvima Ministarstva rudarstva i energetike dodeljuje putem ovog poziva iznose 4,8 miliona dinara.

Krajnji korisnici bespovratnih sredstava su građani koji stanuju u porodičnim kućama i stanovima, a cilj je da se unapredi energetska efikasnost u stambenom sektoru i poveća korišćenje obnovljivih izvora energije.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju krajnji korisnici koji stanuju u legalizovanim objektima, kao i da je podnosilac prijave vlasnik objekta, odnosno da je korisnik objekta prijavljen na andresi sa priloženom pisanom saglasnost vlasnika objekta i da se u objektu stanuje tokom cele godine.

Dodatne informacije o Javnom pozivu, uslovima i potrebnoj dokumentaciji, kao i o predmetu sufinansiranja mera energetske sanacije, mogu se pronaći na zvaničnom sajtu opštine Čajetina, kategorija dokumenta – Energetska efikasanost.