Javni poziv za prijavljivanje kandidata za instruktore

Autor: uzice.rs
01. Jul 2022
Javni poziv za prijavljivanje kandidata za instruktore

Republički zavod za statistiku upućuje javni poziv svim zaiteresovanim kandidatima da se u periodu od 24. juna (od 9.00 časova) do 3. jula 2022. godine (do 20.00 časova) prijave za posao instruktora za potrebe sprovođenja Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti isljučivo popunjavanjem elektronske prijave na na veb-sajtovima Republičkog zavoda za statistiku www.stat.gov.rs i popis2022.stat.gov.rs.

Zadaci instruktora

Instruktori imaju obavezu da prisustvuju petodnevnoj obuci, savladaju metodologiju Popisa i rad u aplikacijama za prikupljanje podataka i monitoring, sprovedu petodnevnu obuku kandidata za popisivače, i da na teritoriji za koju su zaduženi prate tok popisivanja, kontrolišu rad popisivača koji su im dodeljeni, daju im potrebna uputstva i pomažu im u radu i rešavanju spornih situacija tokom popisivanja. Jedan instruktor je, u proseku, zadužen za monitoring rada sedam popisivača.

Period angažovanja je od 23. avgusta do 31. oktobra 2022. godine

Napomena: u vreme obuke kandidata za popisivače, pripreme za rad na terenu i tokom terenske realizacije Popisa, preraspodela radnog vremena vrši se u skladu sa Planom aktivnosti i može uključivati i rad vikendom.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispuni:

državljanstvo Republike Srbije;
prebivalište ili prijavljeno boravište u Republici Srbiji;
najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave;
stečeno najmanje četvorogodišnje srednje obrazovanje;
da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci, da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.
Posebni uslovi koje kandidat treba da ispuni:

poznavanje rada na računaru (MS Office, internet) – predviđeno je testiranje kandidata;
mogućnost korišćenja sopstvenog računara i pristup internetu tokom perioda angažovanja.
Sa izabranim kandidatima zaključuje se:

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima (nezaposlena lica, zaposlena lica sa nepunim radnim vremenom, starosni penzioneri) ili
Ugovor o dopunskom radu (lica zaposlena sa punim radnim vremenom kod drugog poslodavca, odnosno čiji poslodavac nije Republika Srbija)
VAŽNA NAPOMENA: Zavod nije odgovoran za eventualni gubitak prava radno angažovanog lica do kog može doći usled promene njegovog radnopravnog statusa i ostvarivanja naknade za rad (npr: obustavljanje isplate porodične penzije, naknade za slučaj nezaposlenosti i sl.).