Ministarstvo donelo odluku: Nema dozvole za MHE “Pod gradom”

Autor: Slavica Panić
19. Mart 2021
Ministarstvo donelo odluku: Nema dozvole za MHE “Pod gradom”

Postupajući po inicijativi Građanske čitaonice “Libergraf”, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture doneo je  Rešenje kojim se poništava Rešenje Gradske uprave za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove Grada Užice za rekonstrukciju i revitalizaciju objekta male hidrocentrale “Pod gradom” na Đetinji.

Gradska uprava grada Užica izdala je 24.08.2018. godine Rešenje o izmenama pravosnažnog Rešenja o građevinskoj dozvoli za rekonstrukciju i revitalizaciju MHE “Pod gradom”, na Đetinji. Nakon izvedenih radova, prva Evropska hidrocentrala koja je funkcionisala po Teslinim principima višefaznih naizmeničnih struja, zajedno sa zaštićenom okolinom, trajno je izmenila svoj izgled. Simbol društvenog i tehnološkog razvoja Užica i Srbije postao je žrtva neodgovornog i bahatog odnosa države prema kulturnom nasleđu.

Rešenjem Zavoda za zaštitu spomenika kulture, utvrđeno je da je investitor dužan da sačini tehničku dokumentaciju u svemu prema izdatim uslovima i na istu pribavi Saglasnost ovog zavoda. Na pribavljanje Saglasnosti investitora obavezuje i  Zakon o kulturnim dobrima.

Građanska čitaonica “Libergraf” podnela je 10.02.2021. godine Zahtev za preispitivanje i stavljanje van snage Rešenja o izmenama Rešenja o građevinskoj dozvoli kojim se JP “Elektroprivreda Srbije” dozvoljava rekonstrukcija i revitalizacja MHE “Pod gradom”, a sve iz razloga što nije pravilno sproveden postupak davanja prethodne saglasnosti,odnosno investitor nije pribavio niti priložio Saglasnost nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture na projekat i dokumentaciju za izvođenje radova.

Dana 05.03.2021. godine, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donelo je Rešenje kojim se poništava Rešenje Gradske uprave za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove Grada Užice za rekonstrukciju i revitalizaciju objekta male hidrocentrale “Pod gradom”.

Pored činjenice da je Rešenjem ministarstva po zahtevu Libergrafa prvi put poništena pravosnažna građevinska dozvola za već izgrađenu MHE,najznačajniji rezultat vođenja ovog postupka jeste obrazloženje ministarstva kojom se onemogućava praksa izdavanja građevinske dozvole za intervencije na nepokretnim kulturnim dobrima bez predhodno pribavljene Saglasnosti na projektnu dokumentaciju nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Ovo pre svega, jer je u obrazloženju pruženo autentično tumačenje, koje će u budućnosti moći da se koristi kao upravna praksa u sličnim situacijama.

Kada je 1900. godine puštena u rad, hidrocentrala na Đetinji je bila prva Evropska hidrocentrala koja je funkcionisala po Teslinim principima višefaznih naizmeničnih struja. Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo je 1974. godine Rešnjem utvrdio spomenička svojstva ovog objekta, i zajedno sa neposrednom okolinom i starim užičkim zaštitio kao nepokretna kulturna dobra od velikog značaja.