Na srpski jezik adaptirane četiri publikacije o medijskoj pismenosti za najmlađe

Autor: maglocistac.rs
01. Jul 2020
Na srpski jezik adaptirane četiri publikacije o medijskoj pismenosti za najmlađe

Regulatorno telo za elektronske medije (REM), u saradnji sa Savetom Evrope, adaptiralo je na srpski jezik četiri publikacije o medijskoj pismenosti za najmlađe, čiji je cilj edukacija i informisanje dece, roditelja, nastavnika i vaspitača o medijima, medijskom okruženju i ukazivanje na značaj medijske pismenosti kao jedne od najvažnijih životnih veština 21. veka.

Slikovnicu o medijima„, te publikacije „Kako roditelji mogu da podrže svoju decu u svetu medija?“ (priprema za roditeljske sastanke u vrtićima), „Radionica: Oglasi“ (radionički materijal za dečje vrtiće, za decu od 6 do 7 godina) i „Radionica optičkih igračaka“ (radionički materijal za dečje vrtiće, za decu od 5 do 7 godina) moguće je preuzeti u elektronskom obliku (pdf) sa sajta REM-a.

Kreativnim pristupom, ovi edukativni materijali približavaju deci svet medija i omogućavaju im da bolje razumeju svet oko sebe.

Publikacije su pripremljene u okviru zajedničkog projekta Saveta Evrope i Evropske unije JUFREX 2, koji je deo programa „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku II“, koji pruža korisnicima podršku pri sprovođenju reformskih agendi u oblastima ljudskih prava, vladavine prava i demokratije, kao i pri usklađivanju sa evropskim standardima i pravnim tekovinama EU u okviru procesa proširenja..