Nedovoljno promovisana, ali joj se rado vraćaju

20. April 2016
Nedovoljno promovisana, ali joj se rado vraćaju

Regija Zapadne Srbija nije dovoljno promovisana. Bolje pozicionirana od Istočne Sbije, ali lošije od Vojvodine i Beograda. Čak 92,5% turista ipak će ponovo posetiti destinacije regije Zapadne Srbija- pokazalo istraživanje.

Udruženje Srbija za mlade i Turistička organizacija regije Zapadna Srbija su tokom trajanja letnje promotivne kampanje Moja Srbija 2015. istraživali turističko tržišta sa ciljem utvrđivanja osnovnih motiva zbog kojih turisti posećuju područje regije Zapadna Srbija, ocene pojedinih elemenata turističke ponude i identifikovanja elemenata ponude koje bi trebalo unaprediti. S druge strane, definisani su razlozi zbog kojih određeni deo stanovništva nije posetio predmetno područje kako bi se u perspektivi moglo raditi na privlačenju ovih grupa turista, i istraženi su stavovi posetilaca o kvalitetu promotivnih aktivnosti Zapadna Srbija na domaćem turističkom tržištu.

Foto--N.E.

Foto–N.E.

Na osnovu analize 247 popunjenih anketnih listova u osam gradova Srbije, može se  konstatovati sledeće:  U osam gradova Srbije anketirano je 247 lica od kojih skoro svaki peti ispitani nije imao priliku da poseti područje Zapadne Srbije usled nedostatka informacija o destinaciji i visokih cena smeštaja i ostalih usluga. Ispitanici koji su već boravili u Zapadnoj Srbiji, kao glavni razlog svojih poseta naveli su odmor, posetu prijateljima i rodbini, rekreaciju, tranzit i posao. Anketa je dalje pokazala da turisti Zapadnu Srbiju posećuju podjednako u sopstvenoj režiji kao i koristeći usluge turističkih agencija, a da kao najveći nedostatak lokaliteta, navode lošu putnu infrastrukturu, zatim postojanje divljih deponija, lošu promociju, neraznovrsnost smeštajnih jedinica i visoke cene usluga. Ispitanicima presudan značaj za izbor turističkih lokaliteta za turističku posetu jeste očuvana priroda i kuturne vrednosti destinacije, kao i  blizina i dostupnost destinacija.

Foto--N.E.

Foto–N.E.

Kao najprivlačniji motiv dolazaka u Zapadnu Srbiju ocenjeni su očuvana priroda i gastronomski specijaliteti po kojima je ova regija poznata, dok su najnižom ocenom, ocenjene manifestacije koje se organizuju na prostoru Zapadne Srbije. Najveći broj posetilaca Zapadne Srbije informacije crpi iz društvenih mreža i sa zvaničnih sajtova turističkih organizacija, smeštajnih i ugostiteljskih objekata. Tek svaki četvrti ispitani smatra da se područje regije Zapadna Srbija promoviše na adekvatan način, a skoro 60% ispitanika smatra da ovo područje nije dovoljno promovisano.

Foto--N.E.

Foto–N.E.

Anketa je dokazala da je pozicioniranost Zapadne Srbije bolja u odnosu na Istočnu Srbiju, ali malo lošija u odnosu na region Vojvodine i Beograda. Ohrabrujuće za turističke radnike područja Zapadne Srbije je činjenica da je velika većina ispitanika čak 92,5% njih, planira svoj ponovni dolazak u područje Zapadne Srbije.