Nova Varoš dobila POS terminal

Autor: ppmedia.rs
12. Novembar 2019
Nova Varoš dobila POS terminal

Opština Nova Varoš je u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu Republike Srbije pustila u rad POS terminal na šalteru opštinskog Uslužnog centra.

„Postojanje ovog terminala olakšava građanima obavljanje svih administrativnih poslova koje podrazumevaju plaćanje određenih taksi, kako republičkih tako i opštinskih kao i plaćanje poreza“, rekao je načelnik opštinske uprave Mirel Roljević.

On je objasnio da, zahvaljujući ovom terminalu prilikom izdavanja izvoda iz matičnih knjiga ili uverenja o državljanstvu, kao i prilikom pokretanja nekih administrativnih postupaka, građani više neće morati da popunjavaju uplatnice nego će plaćanje moći da obave jednostavnim provlačenjem platne kartice.

Na ovaj način opština Nova Varoš obezbedila je svim korisnicima usluga Uslužnog centra brzu i efikasnu realizaciju administrativnih procedura, težeći uvođenju što efikasnijeg jednošalterskog sistema.