Od danas zamena legitimacija za gradski prevoz

22. Jun 2020
Od danas zamena legitimacija za gradski prevoz

Na šalteru JP “Užice razvoj“ Užice, na ulasku u Autobusku stanicu od danas počinje zamena postojećih i izdavanje novih legitimacija za besplatan prevoz u sistemu javnog gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji Grada Užica za lica koja ostvaruju pravo na legitimacije u skladu sa Skupštinskom odlukom o besplatnom prevozu.

Prema ovoj odluci pravo na besplatnu legitimaciju imaju lica starija od 65 godina, lica koja nemaju prihoda, penzioneri čije penzije nisu veće od 25 hiljada dinara kao i osobe sa invaliditetom.

Prilikom izdavanja legitimacije neophodno je priložiti poslednji ček od penzije za lica koja imaju penziju manju od 25 000 dinara ili fotokopiju lekarskog uverenja za osobe sa invaliditetom i lica obolela od težih bolesti. Potrebna je i fotokopija lične karte i jedna fotografija.

Radno vreme šaltera, radnim danima od 8 do 15 časova.