Od naredne godine oštriji uslovi za penzionisanje žena

16. Decembar 2018
Od naredne godine oštriji uslovi za penzionisanje žena

Svi građani Srbije koji do kraja ove godine stiču uslov za odlazak u starosnu penziju ili su odlučili da se preveremeno penzionišu moraju zaključno s 31. decembrom da podnesu zahtev Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije.

 

Preduslov je da zaposleni raskine radni odnos najkasnije do 31. decembra, jer podnošenje zahteva za penzionisanje u januaru 2019. godine i kasnije podrazumeva primenu uslova koji važe u narednoj godini, a koji se za žene pooštravaju.

Podsećamo, ženama će od iduće godine biti potrebno 62 godine i šest meseci života i najmanje 15 godina radnog staža da bi mogle ga se penzionišu.

Menja se i uslov za prevremenu starosnu penziju za žene pa će zahtev moći da podnesu radnice koje imaju 57 godina života i 38 godina i šest meseci staža.


Inače, do 2032. godine izjednačiće se uslovi za starosno penzionisanje za žene i muškarce jer će tada i žene morati da imaju najmanje 15 godina staža i 65 godina života.


I uslov za prevremenu starosnu penziju se menja do 2024. godine kada će biti izjednačeni za žene i muškarce 60 godina života i 40 godina staža osiguranja.