Odvoženje kabastog otpada

17. Novembar 2022
Odvoženje kabastog otpada

Iz Javnog komunalnog preduzeća “Bioktoš” obaveštavaju građane da je u četvrtak po planu  realizacija odvoženja otpada i da će grajfer odvoziti kabasti otpad sa Pore i Zabučja.

Građevinski otpad se odvozi na deponiju Sarića Osoje.