Može da se reciklira 80% građevinskog otpada

19. Jun 2016
Može da se reciklira 80% građevinskog otpada

Holandija i Danska recikliraju skoro 90% građevinskog otpada dok se u Srbiji uopšte ne reciklira građevinski otpad što dovodi do neograničenog korišćenja materijala kao što su šljunak i kamen, dok se odlaganjem otpada trajno devastira prostor.

Oko 80 odsto gradjevinskog otpada može da se ponovo koristi i recikliranje tog otpada moglo bi pozitivno da utiče na privredni razvoj, otvaranje novih radnih mesta i zaštitu životne sredine, zaključeno je na okruglom stolu “Nova industrijalizacija Srbije – skriveni resurs u otpadu gradjevinskog materijala”.

Na tom skupu istaknuto je da je gradjevinski otpad veliki neiskorišćeni resurs i da bi tu oblast trebalo urediti sistemski uz pomoć struke, donošenjem propisa i podzakonskih akata. Gradjevinski otpad predstavlja u Srbiji mogućnost i za otvaranje novih radnih mesta.

Glavni cilj uredjenja ove oblasti je pored ispunjavanja obaveza u procesu pristupanja EU i zaštita životne sredine, jer divlje deponije ugrožavaju zdravlje ljudi i trajno uništavaju životnu sredinu.

Holandija i Danska,navedene su kao zemalje primeri dobre prakse jer je u Danskoj procenat recikliranja gradjevinskog materjala još 2004. dostigao 90 odsto dok se u Srbiji uopšte ne reciklira građevinski otpad što dovodi do neograničenog korišćenja materijala kao što su šljunak i kamen, dok se odlaganjem otpada trajno devastira prostor.

Sekretar Udruženja Privredne komore Srbije za gradjevinarstvo,Viktor Kobijerski, kazao je da nekontrolisano formiranje divljih deponija donosi velike probleme prilikom ulaska u EU, dodavši da Hrvatska i Grčka plaćaju velike kazne, jer nisu rešili svoje deopinije.

Prema njegovim rečima, u Srbiji nema firmi koje se bave sortiranjem gradjevinskog otpada i zbog toga je haos u toj oblasti.

U otpad koji se može reciklirati spadaju građevinski otpadni materijal, akumulatori i baterije, plastika, stara guma, elektrotehnički i elektronski otpad, automobili, papir, kablovi i metal, staklo i konzerve (limenke), muljevi otpadnih voda, i PCP otpad (opasne materije) . Reciklaža građevinskog otpadnog materijala podrazumeva tri osnovna postupka : rušenje građevinskih objekta i klasiranje otpadnog materijala, proces recikliranja određenim metodama i proizvodnja novih proizvoda od recikliranih sirovina, koji će se koristiti za građevinske radove .

Najvažniji korak reciklaže gradjevinskog otpada je razdvajanje otpada na licu mesta. Građevinski otpad može sadržati i opasne vrste otpada kao npr. izolacijski azbestni otpad, ulja, zauljeni otpad, otpadne boje, lakovi i razrjeđivači, akomulatori, baterije itd. Ako se različite vrste neopasnog građevnog otpada pomešaju s opasnim vrstama otpada, tada sve količine građevnog otpada postaju opasan otpad! U tom slučaju potrebno je poštovati vrlo stroge i skupe procedure.