Opstankom transfuzije čuva se i davalaštvo

28. Jun 2018
Opstankom transfuzije čuva se i davalaštvo

Centar za transfuziju krvi Opšte bolnice Užice ubuduće će biti subjedinica Instituta za transfuziju krvi Srbije sa sedištem u Beogradu, tvrdi Vidoje Drndarević, predsednik Saveta za zdravstvo grada Užica, ističući da je to važno zbog očuvanja tradicije davalaštva u ovom regionu.

Vidoje Drndarevic

On kaže da je  „u petak, 22. juna od Vesne Rakonjac, direktorice Zavoda za biomedicinu telefonski dobio informaciju da su uvažili argument koje smo isticali u prethodnom period kako bi užička transfuzija ostala da funkcioniše u kapacitetu u kome je radila do sada”.

Drndarević objašnjava da to praktično znači da će se u Užicu i dalje  prikupljati i prerađivati krv i krvne komponente, i distribuiraće se prema pacijentima kao krajnjim korisnicima.

Do 15. jula čeka se zvanična saglasnost do kada užička Služba transfuzije treba da dostavi Institutu za transfuziju krvi Srbije elaborat sa opremom i kadrovima sa kojima raspolaže u Užicu, kako bi se eventualni tehnički i kadrovski nedostatci nadomestili.

Predsednik Saveta za zdravstvo grada Užica, Vidoje Drndarević smatra da je jedan od odlučujućih faktora za ostanak transfuzije u Užicu po Zakonu koji je na snagu stupio u aprilu 2017. godine, a čija primena počinje 1. januara 2019. , bila činjenica da ova služba pokriva teritorijalno najveći okrug u Srbiji.

Treba istaći da Služba transfuzije užičke bolnice godišnje prikupi 7 000 jedinica krvi, što čini 2,7% davalaca u odnosu na zadatih četiri procenta na 1 000 stanovnika.  Krv koja se prikupi na području Zlatiborskog okruga sasvim je dovoljna da pokrije potrebe bolnica u Užicu, Priboju i Prijepolju. Višak koji ostane distribuira se u Beograd za potrebe pacijenata našeg okruga koji se leče u zdravstvenim ustanovama u prestonici, tvrdi Drndarević.  

Inače, Zakon o transfuzijskoj medicini, čija puna primena počinje od 1. januara 2019, definiše dva nivoa transfuzije. Prvi su ovlašćene službe za transfuziju koje će se baviti uzimanjem i obradom krvi i to će biti zavodi u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu (Zavod za transfuziju je u osnivanju), i Institut za transfuziju krvi Srbije u Beogradu. Drugi nivo su opšte bolnice koje će postati banke krvi za lečenje pacijenata.