Plan razvoja Užica do 2028. godine u početnoj fazi

14. Maj 2021
Plan razvoja Užica do 2028. godine u početnoj fazi

Plan razvoja grada Užica za period od 2021-2028. godine u koji će biti uključen veliki broj aktera  biće završen u narednih godinu dana.  Ovo je prvi put nakon što je republička Skupština u aprilu 2018. godine donela Zakon o planskom sistemu koji obavezuje sve lokalne samouprave u Srbiji da na propisani način izrade ovaj strateški document na period od najmanje sedam godina i da ga usklade sa dokumentima višeg nivoa vlasti.  U skladu sa tim, sastankom Koordinacionog tima koji u Užicu broji 33 člana otpočele su pripremne aktivnosti za izradu najvišeg planskog dokumenta grada.

Gradonačelnica Užica dr Jelene Raković Radivojević očekuje da će izradi najvažnijeg dokumenta svi akteri uspešno odgovoriti. Planom razvoja grada pokušaćemo da iskažemo vizuju grada u narednih sedam godina. Zadatak je vrlo kompleksan, jer ćemo u razvojnom pravcu morati da iskoristimo sve potencijale,  a sa druge strane da unapredimo životnu sredinu, socijalnu i društvenu sferu. Vizija koju želimo da kreiramo i za koju očekujemo sugestije sugrađana, jeste da Užice bude lider Zapadne Srbije, mesto susreta ideja i ljudi, Univerzitetski i zdravstveni centar, Grad koji uvek treba da ide samo napred, ocenila je gradonačelnica.

Ona je dodala da će svi veliki projekti koji su u toku ili u planu biti uvršteni u  Plan razvoja grada po prioritetima. Najvažnije je očuvanje javnog zdravlja, i zbog toga je kompletna rekonstrukcija Zdravstvenog centra u Užicu ključni projekat. Takođe važno za zdravlje ljudi ali i za funkcionisanje čitavog grada je obilaznica oko Užica, zatim zgrada novog vrtića na Carini, izgradnja regionalnog postrojenja odpadnih voda u Požegi, navela je dr Jelene Raković Radivojević.

Branislav Mitrović, predsednik Skupštine grada Užica je istakao da se postupak izrade Plana razvoja sastoji iz sedam faza, dodajući da je Užice sastankom Koordinacionog tipa otpočelo prvu fazu koja podrazumeva pripremu i organizaciju. Druga faza je analiza postojećeg stanja, zatim faza u kojoj se donosi vizija, pa definisanje i kreiranje prioritetnih ciljeva. Nakon toga u petoj fazi biće kreirane mere koje treba da dovedu do ciljeva. Šesta faza podrazumeva definisanje institucionalnog okvira, sprovođenje praćenje, vrednovanja, ocenjivanja i izveštavanje samog plana. U poslednjoj sedmoj fazi biće usvojen I objavljen Plan razvoja, rekao je Mitrović.

Plan razvoja Grada Užica za period od 2021. do 2028. godine radiće se u narednih 12 meseci, a  građani, organizacije civilnog društva, profesionalna udruženja, privatni i korporativni sektor, naučne i druge istraživačke institucije, mediji moći će da daju svoje predloge i sugestije.

Grad je već uputio javni poziv organizacijama civilnog društva da u narednom period iskažu želju da učestvuju u radu tematskih grupa i daju svoj doprinos pre svega iz oblasti kojima se bave.

Inače, Narodna skupština je 19. aprila 2018. godine usvojila Zakon o planskom sistemu Republike Srbije (Službeni glasnik RS br. 30/18). Zakon je stupio na snagu 28. aprila 2018. godine i primenjuje se od 29. oktobra 2018. godine. Motiv za donošenje ovog Zakona je potreba da se uspostavi efikasan, transparentan, koordinisan i realističan sistem planiranja Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, koji pokriva sve ključne aspekte socijalne i ekonomske razvojne politike i regionalnog i prostornog razvoja, uz optimalno korišćenje budžetskih sredstava, obezbeđenje održivog rasta i razvoja Republike Srbije

Na osnovu ovog Zakona po prvi put sve lokalne samouprave u Srbiji u obavezi su da na organiyovan način izrade lokalne planove razvoja. Ranije su rađeni određeni planski strateški dokumenti održivog razvoja.

U Užicu je za sada imenovano 19 radnih grupa u raznim oblastima. U narednom periodu sigurno će biti formirane i određene podgrupe, sve u skladu sa interesovanjem građana Užica da učestvuju u kreiranju javnih politika. Skupština grada Užica je na 9. sednici, koja je održana 28. aprila ove godine, donela odluku o pristupanju izradi plana razvoja grada Užica za period od 2021. do 2028. godine.