Počinje deratizacija Užica

26. Oktobar 2017
Počinje deratizacija Užica

Zavod za javno zdravlje Užice od četvrtka 26. oktobra do petka 10. novembra tekuće godine sprovodiće sistematsku deratizaciju grada Užica koja podrazumeva deratizaciju kanalizacione mreže, obale potoka koji se ulivaju u reku Đetinju i obale reke Đetinje, pijace i javne toalete.

Naručilac deratizacije je Gradska uprava za inspekcijske poslove i komunalnu policiju, koja je prihvatila ponuđenu cenu od 991 000 dinara, navedeno je u odluci o dodeli ugovora.

Inače, deratizacija predstavlja skup mera u cilju redukcije populacije mišolokih glodara i smanjenja mogućnosti pojave oboljenja koje prenose glodari kao i zbog smanjenja ekonomskih šteta koje pričinjavaju.

deratizacija6

Štetni mišoliki glodari su izvori i prenosioci preko 40 zaraznih bolesti.Tu spadaju: trihineloza,leismenioze, salmoneloze, hemoragična groznica,besnilo,bruceloza,leptospiroze i niz drugih.Kako bi se izbegle ovakve opasnosti neophodno je redovno sprovođenje sistematske deratizacije.

Sistematska deratizacija podrazumeva suzbijanje mišolikih glodara na teritoriji određene opštine ili grada. Ima važan značaj u zaštiti životne sredine,očuvanju zdravlja čoveka i domaćih životinja i očuvanju materijalnih dobara.

Sistematska deratizacija se obavezno izvodi dva puta godišnje, u proleće i na jesen.