Podsticaji za poljoprivredu u Novoj Varoši

17. April 2017
Podsticaji za poljoprivredu u Novoj Varoši

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava namenjenih razvoju poljoprivrede u opštini Nova Varoš zvanično će biti raspisan od 18. arpila do utroška pet miliona dinara opredeljenih za ovu namenu u 2017. godini.

Opština Nova Varoš će subvencionisati investicije registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa udelom od 60%  ukupne vrednosti investicije, bez PDV-a, odnosno 50 %  za investicije na koje se ne obračunava PDV.

Registrovano poljoprivredno gazdinstvo može na jednom zahtevu konkurisati sa više različitih investicija,  s’ tim da ukupni iznos subvencije od strane lokalne samouprave ne može biti veći od 200.000,00 dinara, a za nabavku grla stoke maksimalni iznos subvencije je 100.000,00 dinara po domaćinstvu.

Pravo na korišćenje sredstava po ovoj meri imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije opštine Nova Varoš, ako su nabavili opremu, sadnice ili grla tokom 2017. godine.

Detaljni opšti uslovi za zainteresovane vlasnike poljoprivrednih gazdinstava, što je elementarni uslov dostupni su OVDE.

Podnosioci zahteva koji ostvare pravo na subvenciju imaće određene ugovorne obaveze.

Zahtevi za subvencije se preuzimaju i popunjavaju prilikom predaje dokumentacije.

Zahtevi se lično predaju u Uslužnom centru Opštinske uprave Nova Varoš. Prilikom predaje, svakom zahtevu će se dodeliti redni broj, sa datumom i vremenom prijema.

Komisija će svakih 15 dana pregledati pristigle zahteve i davati saglasnost o ispunjenosti uslova iz konkursa.

Nakon potvrde od strane Komisije o ispunjenosti uslova iz Javnog poziva i odobrenja zahteva, potpisuje se ugovor između Opštinske uprave Nova Varoš i podnosioca zahteva.

Za sve bliže informacije o konkursu, kao i za predaju zahteva za subvencije poljoprivrednici se mogu javiti u Uslužni centar opštinske uprave Nova Varoš ili Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj, svakog radnog dana od 08-15 časova.