Poljoprivredno porodično gazdinstvo u fokusu popisa poljoprivrede

Autor: agrofin.rs
19. Jun 2020
Poljoprivredno porodično gazdinstvo u fokusu popisa poljoprivrede

Republički zavod za statistiku (RZS), u sklopu priprema za popis poljoprivrede 2021. godine, od 12. do 19. juna je sproveo probno popisivanje imovinske i zemljišne karte srpskog agrara. Rezultati koji budu dobijeni u probnom popisu predstavljaće uvod i pripremu za sveobuhvatni popis poljoprivrede koji će se u velikoj meri razlikovati od onog organizovanog 2012.godine. Država očekuje da se formira stvarni statistički registar gazdinstava kao jedinstveni katastar vlasnika poljoprivrednog zemljišta.

Popisivačima su ovog puta data znatno preciznija uputstva oko navođenja lokacije gazdinstva oko koje je bilo dosta sporova u popisu održanom pre osam godina. Po novom uputstvu, lokacija gazdinstva se smatra mestom na kome se u najvećem delu odvija celokupna poljoprivredna proizvodnja ili njen glavni deo i gde se nalaze administrativna zgrada ili objekti za smeštaj poljoprivrednih proizvoda, mašina, stoke, staklenici, plastenici… Izdvojeni delovi gazdinstva popisivači će notirati, ali neće biti lokacijski određeni.

U fokus probnog popisa, a tako će biti i za sveobuhvatni, su poljoprivredna porodična domaćinstva iako će biti popisivana i gazdinstva pravnih lica. Popisivačima su data precizna uputstva šta se podrazumeva pod porodičnim poljoprivrednim gazdinstvom. To je, kako je objašnjeno, svaka porodična ili druga zajednica koja zajedno stanuje, privređuje i zajednički troši svoje prihode ostvarene od poljoprivrede i ima jednog ili više članova, uključujući i samačka domaćinstva. Nosilac gazdinstva na čije ime ono funkcioniše jedan je od članova porodice. On je zakonski i ekonomski odgovoran za rad domaćinstva.


Precizirano je da se porodičnim poljoprivrednim gazdinstvom smatraju ona koja obrađuju (koriste) 50 i više ari poljoprivrednog zemljišta bez obzira da li je proizvodnja namenjena ili ne za tržište. Pod porodična gazdinstva spadaju i ona koja obrađuju (koriste) manje od 50 ari poljoprivrednog zemljišta i obavljaju intenzivnu proizvodnju voća, povrća, cveća, pečuraka… u staklenicima i plastenicima. Porodična gazdinstva koja se bave stočarskom proizvodnjom da bi bila notirana kao takva moraju da gaje najmanje dva grla goveda ili jedno grlo goveda i dva grla sitne stoke (svinje, koze, ovce – zajedno) ili pojedinačno pet grla ovaca odnosno koza. U popis ulaze i domaćinstva koja gaje najmanje 50 komada živine, odnosno 20 pčelinjih društva.


Probni popis će se raditi elektronski onlajn upitnikom, a izabrani su popisivači koji su pokazali najbolje znanje na probnim testovima. Većina njih je iz poljoprivredne struke i imaju veoma precizna uputstva za rad na terenu i komunikaciju sa članovima poljoprivrednih gazdinstava u koja budu odlazili. Posebna instrukcija odnosi se na neutralnost prilikom postavljanja pitanja, a za pripadnike nacionalnih manjina, zbog lakše komunikacije i razumevanja, obezbeđen je prevod.

Probni popis poljoprivrede kao i sveobuhvatni naredne godine, najvećim delom finansiraju se iz pretpristupnih fondova Evropske unije IPA 2018. Dobijeni rezultati biće od izuzetne važnosti kako za nadležne državne organe tako i same poljoprivrednike. Država, u prvom redu, očekuje da se formira stvarni, a ne fiktivni statistički registar gazdinstava kao jedinstveni katastar vlasnika poljoprivrednog zemljišta. Za poljoprivrednike, sa druge strane, popis je bitan jer će od mera agrarne politike koje se budu donosile umnogome zavisiti subvencionisanje proizvodnje i podrška investicijama kako na republičkom i pokrajinskom, tako i na lokalnom nivou.