Poziv građanima na javnu raspravu o nacrtu budžeta za 2023. godinu

28. Novembar 2022
Poziv građanima na javnu raspravu o nacrtu budžeta za 2023. godinu

Javna rasprava o Nacrtu odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu sprovešće se u periodu od 18. novembra 2022. do 5. decembra 2022. godine. U tom periodu građani, udruženja, organizacije civilnog društva, privrednici, stručna javnost, predstavnici medija i drugi zainteresovani akteri pozvani su da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Svoje predloge, sugestije, primedbe, inicijative i komentare građani i ostali zainteresovani mogu dostaviti Gradskoj upravi za finansije grada Užica na jedan od sledećih načina:

1) putem elektronske pošte, na e-mail adresu: ana.jovanovic@uzice.rs;

2) predajom predloga, sugestija i komentara na Info pultu (prizemlje Gradske kuće);

3) poštom na adresu: Grad Užice, Gradska uprava za finansije, ul. Dimitrija Tucovića 52, sa naznakom: Za javnu raspravu o Nacrtu odluke o budžetu grada Užica za 2023. godinu.

Otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa Grada i javnih službi sa zainteresovanim građanima i ostalim akterima održaće će se u Velikoj sali Gradske kuće, u četvrtak 01.decembra 2022. godine, sa početkom u 17.00 časova.

Po okončanju javne rasprave Gradska uprava za finansije će analizirati sve predloge, sugestije, primedbe, ideje i inicijative, sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i isti objaviti na internet stranici grada Užica.

Sa ciljem većeg učešća građana i drugih zainteresovanih strana u donošenju odluka, tekst Nacrta odluke o budžetu grada Užica (sa investicionim delom) i drugom pratećom dokumentacijom, postavljen je na internet prezentaciji grada Užica.