Poziv privrednim subjektima za učešće u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji Užica

09. Jul 2022
Poziv privrednim subjektima za učešće u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji Užica

U cilju unapređenja energetske efikasnosti i povećanog korišćenja obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji grada Užica i finansijske podrške domaćinstvima koja energetski saniraju svoje objekte Grad Užice u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike za mere energetske sanacije opredelio je 45 miliona dinara. Prema rečima Nade Jovičić člana Gradskog veća za zaštitu životne sredine,energetsku efikasnost i turizam Javni poziv otvoren je do 24. jula 2022. godine.

“Prema pravilniku javni poziv odnosi se na privredne subjekte koji se bave nabavkom i ugradnjom stolarije, nabavkom i ugradnjom termoizolacionih materijala za zidove, podove na tlu i termoizolacionih materijala za krovne konstrukcije, nabavkom i ugradnjom toplotnih pumpi uz prateću instalaciju i nabavkom i ugradnjom solarnih kolektora za pripremu i potrošnju sanitarne tople vode. Sve ove mere odnose se na porodične kuće, osim mere koja se odnosi na zamenu stolarije i koja se može realizovati i u stanovima u stambenim zgradama.

Privredni subjekti koji se bave nabavkom i ugradnjom opreme i materijala iz pomenutih mera moraju ispuniti određene uslove kako bi učestvovali na javnom pozivu. Moraju biti upisani u registar APR-a, moraju posedovati adekvatne ateste za materijale i opremu koju će ugrađivati i protiv njih ne sme biti pokrenut postupak stečaja ili likvidacije”.

Po isteku roka za prijavljivanje, biće formirana i objavljena konačna lista privrednih subjekata koji su ispunili uslove. Javni poziv za fizička lica biće najverovatnije objavljen početkom avgusta meseca i po njegovom završetku krenuće se u potpisivanje ugovora i realizaciju pojedinačnih projekata. Planirano je da se kompletno projekat završi do 11. februara 2023. godine.

Sva potrebna dokumentacija nalazi se na zvaničnoj internet stranici Grada Užica, odakle privredni subjekti mogu da preuzmu neophodne obrasce. To mogu učiniti i lično na portirnici Gradske uprave. Konkursna prijava predaje se lično u Pisarnici Uprave za urbanizam (kancelarija broj 9) ili preporučeno poštom do 24. jula. Sve neophodne informacije mogu se dobiti i na telefone 031/592-416, 031/592-400, ili elektronski na:e-mail: vojo.djokovic@uzice.rs, nada.jovicic@uzice.rs.