Predsednici mesnih zajednica najbolji koordinatori na terenu

Autor: uzice.rs
26. Novembar 2021
Predsednici mesnih zajednica najbolji koordinatori na terenu

U jutarnjim časovima su raspoređeni narandžastih kontejenera na 20 lokacija u Užicu, čime su i zvanično otpočele aktivnosti na terenu BWL projekta. Tim povodom juče je održan sastanak sa predsednicima gradskih mesnih zajednica, koji će kako je naglašeno biti najbolji saradnici i koordinatori na terenu.

Po rečima Miloša Radojevića, menadžera BWL projekta ovo je bila prilika da se predsednicima mesnih zajednica predoči plan realizacije aktivnosti tokom vikenda. Pojasnili smo im i približili ceo sistem i njihovu ulogu u njemu. Važno je da ljudi iz mesnih zajednica u potpunosti budu uključeni u sve aktivnosti projekta, jer upravo oni su predstavnici građana i kao takvi moraju biti izvor informacija. Očekujemo da četiri dana tokom meseca ti ljudi budu naši koordinatori na terenu kako bi sistem delovao brže i efikasnije i kako bi ga kao takvog prihvatili i zadržali na opšte zadovoljstvo, dodao je Radojević.

Problem odlaganja kabastog orpada postoji u celom gradu pa i u MZ Carina. Odložen stari nameštaj i mnogo toga još nekada i danima stoji pored kontejnera, a to je slika koju ne želi niko od nas. Rado ćemo se uključiti u realizaciju projekta, jer imamo želju da sve izgleda lepše i čisitije, rekla je Svetlana Savić predsednica MZ Carina.

U gradu imamo problem sa kabastim otpadom, jer građani ga odlažu na lokacije koje za to nisu predviđene. Smatram da je projekat dobar, a sugrađane pozivam da se uključe i kabasti otpad odlažu u narandžaste kontejenere svakog poslednjeg vikenda u mesecu, pozvao je Titomir Savić.

Podsećamo, stari nameštaj, žičana jezgra/dušeci, pokućstvo, bela tehnika, tepisi zamenjena stolarija, tehnička oprema, auto gume i auto-plastika, gabaritna ambalaža i sve drugo što nije komunalni otpad, a glomazno je svrstava se u kabasti otpad i može se odlagati u narandžaste kontejnere. Informacije o terminima odvoza i lokacijama za odlaganje kabastog otpada mogu se dobiti na besplatnom broju JKP “Bioktoš”: 0800-031-030, dok se informacije o dopremi i načinu odlaganja otpada u Reciklažno dvorište, mogu dobiti na besplatnom broju JKP “Duboko”: 0800-031-032.

Inače, projekat “Uspostavljanje sistema za održivo upravljanje kabastim otpadom, na teritoriji gradova Užice i Tuzla”, koji kofinansira Evropska unija, realizuje se u okviru finansijskog instrumenta pretpristupne pomoći, kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020. Nosilac projekta je Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko, dok su partneri JKP Komunalac i Udruženje Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle.

Fotografije preuzete sa www.uzice.rs.