Preporuka za Užičane da što kraće borave na otvorenom i da zatvaraju prozore na stambenim objektima

16. Maj 2024
Preporuka za Užičane da što kraće borave na otvorenom i da zatvaraju prozore na stambenim objektima

Preliminarni rezultati merenja za 15. maj ukazuju da izmerene srednje dnevne vrednosti zagađujućih materija nisu prekoračile granične vrednosti. Neprijatne senzacije u vidu pojave izrazito neprijatnog mirisa, koje povremeno imaju građani, su vezane za konkretne metereološke uslove, koji u toku dana pospešuju zadržavanje oslobođenih zagađujućih materija u prizemnim slojevima atmosfere. Neprijatan miris koji podseća na paljevinu je odsutan tokom dana kada se pojave vertikalna i horizontalna vazdušna strujanja izazvana sunčevim zračenjem koja vrši razređenje i dispergovanje zagađujućih materija.

Iz ZZJZ Užice preporučuju građanima da u delu dana kada se oseća neprijatan miris na paljevinu duže ne borave na otvorenom i drže zatvorene prozore na stambenim objektima.


Ovo se pre svega odnosi na najosetljiviji deo populacije decu, trudnice, osobe koje boluju od hroničnih plućnih i kardiovaskularnih, kao i drugih akutnih i hroničnih bolesti u kojima je već kompromitovana plućna funkcija. Iz preventivnih razloga, preporučujemo da građani drže zatvorene prozore na stambenim objektima u toku noći zbog eventualnog epizodnog pogoršanja vazduha.


Takođe, iz preventivnih razloga preporučuje se školama, da deca ne borave napolju za vreme školskih odmora i časa fizičkog vaspitanja iako se ne oseća neprijatan miris.

Detaljnije informacije dostupne su na sajtu Zavoda za javno zdravlje Užice.

Naslovna fotografija—Slavica Panić, Nova.rs

Fotografija u tekstu—www.uzickarepublikapress.rs (arhiva)