Preporuke građanima u danima sa povećanim zagađenjem vazduha

21. Decembar 2023
Preporuke građanima u danima sa povećanim zagađenjem vazduha

U skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha, i u skladu sa Planom kvaliteta vazduha i kratkoročnim akcionim planom grada Užica obaveštavaju se građani o sledećem:

U urbanoj zoni grada Užica u predhodnih nekoliko dana zbog temperaturne inverzije u grejnoj sezoni, a usled povećane potrošnje energenata kod svih ložišta i nesmanjenog intenziteta saobraćaja došlo je do smanjenja kvaliteta vazduha. Pošto se u narednim danima ne očekuje promena klimatskih uslova obaveštavaju se građani o sledećem merama koje je neophodno preduzeti:

Smanjiti potrošnju energenata na minimalno potrebnu meru
Koristiti isključivo suva drva kod domaćinstava koja se greju upotrebom čvrstih goriva ne ubacivati pepeo u kontejnere sa komunalnim otpadom,
pepeo pre odlaganja ohladiti, gasiti „zapaljene” kontejnere.

Kada primete da kontejner gori otvorenim plamenom ili otpad nepotpuno sagoreva, građani i inspekcija mogu da pozovu nadležne službe. Ako se zapaljen kontejner nalazi pored stambenog ili poslovnog objekta, trafo stanice, parkiranog vozila i sličnih objekata, pozivaju broj profesionalne Vatrogasne jedinice 193. Ukoliko se zapaljen kontejner nalazi na mestu gde nije ugrožena imovina, već toksični gasovi stvaraju zdravstvene probleme, građani pozivaju telefon 592-492- Komunalna policija grada Užica, smanjiti korišćenje vozila u privatne svrhe,
koristiti javni prevoz i organizovani taksi prevoz, a u slučajevima kada je to moguće, ići peške gasiti motore vozila dok se čeka promena svetla na semaforima da svi operateri preduzmu sve mere za smanjenje zagađenja vazduha u cilju zaštite zdravlja ljudi.

 

U danima kada je vazduh prekomerno zagađen:

Prostorije držati zatvorene, a provetravanje stanova se ne preporučuje u jutarnjim i večernjim satima.
Izbegavati aktivnosti na otvorenom, ne provoditi vreme na mestima planiranim za odmor i rekreaciju na otvorenom (parkovi, igrališta, sportski tereni, klizalište i drugo)
Za osetljive kategorije društva: Osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe i deca treba da izbegavaju bilo kakvu aktivnost napolju. Ostali bi trebali da izbegavaju produžene i teške napore.