Prevencija lek protiv raka dojke

23. Oktobar 2016
Prevencija lek protiv raka dojke

Oktobar je mesec borbe protiv raka dojke. Za sprečavanje razvoja ove bolesti bitna je prevencija, stil života, ali i samopregledi koji mogu da spasu ženi život.

Na pojavu karcinoma dojke utiču genetske predispozicije, a veći rizik za oboljevanje imaju žene koje puše, koje su fizički neaktvine i gojazne. Kao faktori povećanog rizika uzimaju se i rana menstruacija (pre 15. godine), korišćenje kontraceptivnih pilula, kasna prva trudnoća (posle 30. godine), nedojenje bebe, kasna poslednja menstruacija.

Na neke od ovih faktora žene mogu da utiču, a na neke ne, ali ono što sve mogu je samopregled dojke. Ginekolozi isticu da žene često izbegavaju samopreglede jer se plaše da bi nešto mogle da napipaju.

Preporučuju da se sa samopregledima dojke počne od 20 godine jednom mesečno i to posle menstruacije, odnosno petog ili sedmog dana ciklusa kada su dojke najmirnije. Samopregled treba početi inspekcijom dojki ispred ogledala, a potom opipati dojke sa podignutim rukama. Preporučuje se i samopregled uz pomoć lampe u zamračenoj prostorji, pošto svetlosni zraci mogu da otkriju promene koje se inače ne vide. Više informacija o samopregledu dojki potražitehttp://www.zdravegrudi.rs/samopregled/

Stručna literatura pokazuje da kada se karcinom dojke otkrije na vreme u preko 90% slučajeva lečenje ima dobru prognozu. Međutim, zbog kasnog otkrivanja bolesti smrtnost od karcinoma dojke još uvek je veoma visoka.

Rak dojke čini vodeći uzrok obolevanja i umiranja od malignih bolesti u ženskoj populaciji širom sveta. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u svetu se godišnje registruje oko 1.670.000 hiljada žena obolelelih od ove bolesti, a oko 522.000 žena umre od ove bolesti svake godine.

Prateći preporuke Svetske zdravstvene organizacije i Evropskih zemalja sa iskustvima iz sprovođenja populacionih skrining programa, u Republici Srbiji je u decembru mesecu 2012. godine započelo sprovođenje programa organizovanog skrininga raka dojke koji ima za cilj smanjenje smrtnosti i unapređenje kvaliteta života žena obolelih od ove bolesti.

Organizovani skrining raka dojke podrazumeva pozivanje i pregled mamografijom (radiografsko snimanje) žena ciljne populacije od 50 do 69 godina jednom na svake dve godine. Kada se rak dojke otkrije u ranoj fazi bolesti, primenom adekvatne terapije i kontinuiranim lečenjem se može spasiti život i unaprediti kvalitet života obolelih žena.

Jedan od ciljeva sprovođenja organizovanog skrininga raka dojke je i unapređenje svesti žena o značaju ranog otkrivanja karcinoma dojke i redovnih skrining pregleda, kao i jačanje kapaciteta zdravstvenih ustanova za sprovođenje skrininga raka dojke.

Organizovani skrining raka dojke se kontinuirano sprovodi u ukupno 35 gradova I opština na teritoriji Republike Srbije. Trenutno je u toku sprovođenje drugog ciklusa organizovanog skrininga karcinoma dojke na teritoriji Republike Srbije.

Iz Doma zdravlja u Užicu pozvali su žene starosti od 50 do 69 godina koje nisu bile na mamografiji u poslednje dve godine na skrining na rano otkrivanje karcinoma dojke.

Potrebno da se jave u Službu za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja Užice, svakog radnog dana, radi dobijanja uputa i upućivanja na pregled.

Na području Užica od početka ove godine do 30. septembra pozvano je 1239 zena da učestvuju u skriningu, pokazuju podaci Kancelarije za skrining raka. Inače, ukupan broj žena u ciljnoj grupi (50-69 goidna) u našem gradu je 6495. Dom zdravlja u Užicu u program skrining raka dojke uključen je od 1. januara prošle godine. http://www.skriningsrbija.rs/srl/statistika/54/130/190/detalji/uzice

Od početka sprovođenja programa organizovanog skrininga raka, na području Srbije pozvano je na pregled oko 355.000 žena životne dobi od 50 do 69 godina. Odaziv na mamografiju je bio oko 15% u odnosu na celokupnu ciljnu populaciju, na teritorijama opština gde se ovakav program sprovodi.

Na teritoriji ostalih opština gde se program ne sprovodi u obliku organizovanog skrininga raka dojke, odnosno gde se žene ne pozivaju lično, postoje takođe mogućnosti obavljanja preventivnog pregleda dojki žena. Preventivni pregledi se u tom slučaju obavljaju kod ginekologa i lekara opšte medicine, kada lekar pregleda ženu i ako je životne dobi od 50 do 65 godina života uputi je na mamografiju, ali ako se radi o ženama koje su mlađe od 50 godina, lekar prilikom pregleda procenjuje da li će žena biti upućena na mamografiju ili na ultrazvučni pregled dojki, ili će obaviti samo palpatorni pregled dojki koji je u datom momentu dovoljan. Žene koje u svojoj porodičnoj anamnezi imaju bliske rođake sa operisanim rakom dojke (majka, sestra) na ove preglede se javljaju bez ikakvih poziva, redovno i češće nego jedanput u periodu od dve godine.