Priboj izdao prvu elektronsku dozvolu u Srbiji

17. Mart 2016
Priboj izdao prvu elektronsku dozvolu u Srbiji

Izdavanje elektronskih građevinskih dozvola u svim lokalnim samoupravama u Srbiji počelo je 4. januara ove godine. Sistem koji bi trebalo značajno da unapredi privredni ambijent, zvanično se nalazi u Agenciji za privredne registre i moguće mu je pristupiti preko nekoliko sajtova. Prvi korak bio je izmena Zakona o planiranju i izgradnji i uvođenje objedinjene procedure izdavanja građevinskih dozvola.

Zvanično prva elektronska dozvola ove vrste, izdata je u Priboju, po zahtevu koju je podnet u elektronskoj formi od strane fizičkog lica. Priboj je tako dobio svojevrsnu istoriju i pečat, u okviru najvažnije privredne reforme koja je trenutno na snazi u Srbiji.

Svi zahtevi za dobijanje dozvole za gradnju se podnose isključivo u elektronskoj formi, a građani zahteve mogu da podnose sami ili posredstvom ovlašćenih projektanata. Minimum tehničkih uslova za pristupanje sistemu e- dozvola podrazumeva da korisnik poseduje računar sa Windows XP operativnim sistemom, noviji internet pretraživač i internet sa brzinom download-a od 1 mbp/s i upload-a od 0,5 mbp/s.

Sistem je jednostavan, kroz proceduru se prolazi u pet koraka, omogućeno je praćenje toka rešavanja zahteva, a softver upozorava službenike na rokove za postupanje po zahtevu. Dokumenti se digitalno potpisuju zbog čega je nemoguća njihova zloupotreba i naknadna modifikacija.

Donaciju od 400 000 evraza izradu softvera za e-dozvole obezbedio je NALED, a novac su donirale Nemačka i Švajcarska preko GIZ Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju opštinskih uslugai Švajcarske razvojne agencije.