Prijave za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem

05. Januar 2022
Prijave za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem

Ministarstvo odbrane pozivalo je sve zainteresovane kandidate za dobrovoljno služenje vojnog roka pod oružjem u 2022. godini da podnesu svoje prijave. Pravo da šest meseci budu deo stroja Vojske Srbije imaju svi zdravstveno sposobni državljani naše zemlje koji u 2022. godini od 19 do 30 godina, a koji prethodno nisu odslužili vojni rok sa oružjem.

Prijavljivanje za dobrovoljno služenje vojnog roka i vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire, osim u centrima Ministarstva odbrane u jedinicama lokalne samouprave, moguće je i preko portala e-uprave kao i na oko 1.500 šaltera „Pošta Srbije“ .

Sve informacije mogu da se dobiju i na sajtu Ministarstva odbrane.