Prijave za sufinansiranje ugradnje solarnih panela na porodičnim kućama do 4. novembra

15. Oktobar 2022
Prijave za sufinansiranje ugradnje solarnih panela na porodičnim kućama do 4. novembra

U cilju zaštite životne sredine i u skladu sa merama koje se realizuju objavljen je još jedan javni poziv upućen fizičkim licima na teritoriji grada Užica. Reč je o javnom pozivu za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama.

Kako ističe gradska većnica za zaštitu životne sredine, energetsku efikasnost i turizam Nada Jovičić zadovoljstvo je i ovaj javni poziv uputiti u danima kada se obeležava Evropska nedelja demokratije na lokalnom nivou,čija je glavna tema upravo zaštita životne sredine.

“Ovaj poziv odnosi se na ugradnju solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote. U saradnji Ministarstva rudarstva i energetike i grada Užica za ovaj poziv opredeljeno je 10 miliona dinara, od čega osam miliona za solarne panele i 2 miliona dinara za unapređenje termotehničkih sistema. Mogu se prijaviti svi zainteresovani građani sa svojim projektima, osim onih koji su sklopili ugovore u prethodne dve godine za ovakve ili slične mere i te mere nakon potpisivanja ugovora nisu realizovali i onih koji su u toku ove kalendarske godine već potpisali ugovore za bilo koju meru energetske efikasnosti”.

Za meru nabavka i ugradnja solarnih panela, invertera i prateće instalacije za porodične kuće maksimalni iznos sredstava podsticaja koji se dodeljuje, predstavlja manji iznos od 150% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om, a maksimalno 420 hiljada dinara sa PDV-om, i iznosa koji se dobija množenjem snage panela u kW iz dostavljene profakture, sa iznosom od 70 dinara sa PDV-om.

Za meru unapređenje termotehničkih sistema zgrade, putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom putem ugradnje elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi za porodične kuće, udeo sredstava podsticaja iznosi 50% od iznosa predračuna za radove i opremu sa PDV-om, a maksimalno 15 hiljada dinara sa PDV-om po cirkulacionoj pumpi. Za opremanja sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili) za stanove, udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od iznosa predračuna za radove i opremu sa PDV-om, a maksimalno 15 hiljada dinara sa PDV-om po kalorimetru, hiljadu dinara sa PDV-om po delitelju toplote i 1500 dinara sa PDV-om po termostatskom ventilu.

Sva dokumentacija neophodna za prijavu nalazi se na zvaničnoj internet stranici grada Užica, na oglasnoj tabli grada Užica, a može se preuzeti i na portirnici Gradske kuće i u Gradskoj opštini Sevojno. Javni poziv otvoren je do 4. novembra.