Prijepolju 40 miliona dinara od naplaćenih kazni za tri godine

Autor: foruminfo.rs
13. Oktobar 2020
Prijepolju 40 miliona dinara od naplaćenih kazni za tri godine

U budžet opštine Prijepolje se u periodu od 2017. do 2019. godine slilo nešto više od 40 miliona dinara, na osnovu naplaćenih novčanih kazni za prekršaje i privredne prestupe predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima. Kako je ovaj novac potrošen, ne zna ni Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, jer joj opština Prijepolje nije dostavila ni godišnje Programe za rad saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja, kao ni izveštaje o realizovanim aktivnostima.

Sredstva od naplaćenih novčanih kazni za prekršaje i privredne prestupe na putevima, pripadaju budžetu Republike Srbije u iznosu od 70 odsto, a u visini od 30 odsto pripadaju budžetu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je prekršaj učinjen, što je definisano Zakonom o bezbednosti saobraćaja. Na osnovu ove stavke, u periodu od 2017. do 2019. godine u budžet opštine Priboj uplaćeno je nešto više od devet miliona dinara, opštine Nova Varoš više od 28 miliona i opštine Prijepolje više od 40 miliona dinara, podaci su Uprave za trezor, koje smo dobili od Agencije za bezbednost saobraćaja.

Program za rad saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na području jedinice lokalne samouprave predstavlja dokument koji sadrži ciljeve, skup mera i aktivnosti planiranih na godišnjem nivou, koje će Savet i drugi organi realizovati u skladu sa svojim nadležnostima, utvrđenim rokovima i raspoloživim finansijskim sredstvima.

Opštine su dužne da ovaj dokument dostave Agenciji za bezbednost saobraćaja svake godine, što su za poslednje tri godine opštine Priboj i Nova Varoš i učinile, dok je opština Prijepolje dostavila samo za 2019. godinu, zbog čega Agencija ne raspolaže informacijama kako su opredeljena finansijska sredstva i na šta su korišćena tokom 2018. i 2020. godine. Po realizaciji Programa za rad Saveta, lokalni saveti Agenciji dostavljaju izveštaje o realizovanim aktivnostima na godišnjem nivou.

Za period u poslednje dve godine, Agencija raspolaže informacijama o realizovanim aktivnostima samo u opštinama Nova Varoš i Priboj za 2018. godinu, jer opština Prijepolje nije podnela izveštaj. Za 2019. godinu nijedna od ove tri opštine nije podnela izveštaj zbog čega Agencija nema informacije koje aktivnosti su realizovane. Prema podacima Agencije, analizom dostavljenih Programa i Izveštaja, ocena je da opština Priboj najbolje raspolaže sredstvima od novčanih kazni i usmerava ih u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima. Takođe, ističu da najbolju saradnju imaju sa predstavnicima opštine Priboj, koji su veoma aktivni što je rezultiralo nagrađivanjem pribojskog Saveta za bezbednost saobraćaja od strane Agencije saobraćajnim poligonom za edukaciju dece.

Analizu trošenja novca od naplate novčanih kazni u saobraćaju u opštinama Prijepolje, Priboj i Nova Varoš, na osnovu podataka koje su nam dostavile lokalne samouprave, možete videti ovde.