Proizvođači voća protiv odluka osiguravajućih kuća

Autor: Slavica Panić
21. Februar 2021
Proizvođači voća protiv odluka osiguravajućih kuća

Proizvođači malina i kupina u Srbiji sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede dogovorili da se osiguravajućim kućama uputi preporuka za izmene pravilnika o osiguravanju od mraza kako bi kao ranije važile od 1. marta. Prethodnih dana osiguravajuće kuće izmenile svoje pravilnike i promenile rok važenja osiguranja od mraza sa 1. marta na 4. april, uz zahtev da se ugovori sklope do kraja februara.

Takva odluka izazvala je negodovanje proizvođača voća u Srbiji koji tvrde da je besmisleno osiguravati voće od niskih temperatura kada su za tako nešto mogućnosti minorne. Iz Asocijacije proizvođača malina i kupina u Srbiji poručuju da će, ukoliko se zahtevima ne izađe u susret, pozvati proizvođaće da obustave sva osiguranja.

U Asocijaciji tvrde da prema opštim uslovima osiguranja useva i plodova, većine osiguravajućih kuća, stoji da su dužne da obezbede da procenu štete obavi ovlašćeno lice poljoprivredne struke a štetu isplate u roku od 14 dana. Ono što se na terenu dešava jeste da osiguravajuće kuće šalju nestručne službenike na procenu čak 10-15 dana posle nepogode.