Prvi put u Užicu

25. Oktobar 2016
Prvi put u Užicu

Kajl Skat, koji je već osam meseci ambasador Sjedinjenih američkih država u Srbiji, posetio je Užice, prvi put od kada službuje u našoj zemlji. Gradsko rukovodstvo je američkom ambasadoru predložilo bratimljenje sa gradom Nijagarom u SAD zbog činjenice da Užice ima hidrocentralu, po Teslinim principima polifazne struje, koja je izgrađena samo nekoliko godina posle Nijagare.

 

Istaknuto je da bi hidrocentralu „Pod gradom“ i Stari grad trebalo prezentovati kao turističke adute Užica. Skat se složio sa tim, naglašavajući da mu je dolaskom u region Zapadne Srbije jasno zašto je ovo posle Beograda najposećenija turistička destinacija u Srbiji.

Gradonačelnik Užica, Tihomir Petković je podsetio da saradnja USAID i grada Užica kontinuirano traje oko 20 godina. Naveo je da je od 2001. do 2007. godine kroz program reformisanja lokalnih samouprava (SLGRP) grad Užice dobio preko 3 miliona dolara za poboljšanje infrastrukture, zdravstvene zaštite i razvoja civilnog sektora, a da je kroz program MEGA 2006. godine u našem gradu otvorena Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj takođe zahvaljući američkim sredstvima.

Petković je pomenuo i program održivog lokalnog razvoja (SLD) kroz koji je u Užicu uspostavljen program prakse u privatnim preduzećima, zatim programe za privlačenje investicija i za instrumente lokalnog razvoja, a i da je izrađen i Akcioni plan podrške drvnoj industriji u izvozu proizvoda. Na spisak je stavio i da su 2013. dodeljena sredstva za razvoj poslovnih ideja (donacijom od 1 800 dolara pomognuto otvaranje hostela u Užicu), ali i da je USAID finansirao i studiju Integrisanog Univerziteta u Užicu.

Ovome treba dodati i da je takođe USAID donirao 3, 5 miliona dinara za izradu katastarsko- topografskog plana za aerodrom Ponikve, dok je ambasada SAD-a donirala 300 000 dolara za prvu fazu čišćenja aerodromskog kompleksa Ponikve, što je bio preduslov za dobijanje dozvole za rad civilnog aerodroma.

Petković je novinarima rekao da je Skata upoznao i o interesovanju američkih kompanija u ulaganje u aerodrom “Ponikve”. Diplomatski, ambasador je odgovorio da jeste sa gradonačelnikom Užica malo razgovarao o aerodromu za koji veruje da je dobra stvar. Ipak kaže da je to lokalna priča i da bi o daljoj sudbini vazdušne luke kraj Užica trebalo da raspravljaju isključivo stručnjaci.

I užička ali i američka delegacija očekuju da bi u naš kraj moglo da dođe još investicija koje bi sledile primer kompanije Valjaonice bakra Sevojno. Podsećamo Valjaonica bakra u Sevojnu čiji većinski vlasnik je američki kapital deo je East Point Holdings Ltd. (EPH) koja je vodeća regionalna holding grupa sa filijalama i pridruženim kompanijama koje deluju pretežno u jugoistočnoj Evropi. East Point Holdings Ltd. je aktivan u oblasti prerada bakra, mlinske industrije i nekretnina, a u Srbiji preko 2 500 ljudi.