Raspisane aktivne mere i programi zapošljavanja u 2018.godini

24. Februar 2018
Raspisane aktivne mere i programi zapošljavanja u 2018.godini

Nacionalna služba za zapošljavanje ove godine raspisala je deset konkursa i javnih poziva za 2018.godinu. Mere subvencija namenjene su nezaposlenim ljicima, najpre osobama sa nvaliditetom i poslodavcima. Sprovode se kroz mere samozapošljavanja, zapošljavanja teže zapošljivih lica i osoba sa invaiditetom, sprovođenja javnih radova, stručne prakse i sticanje praktičnih znanja.

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvncija za samozapošljavanje, namenjen je nezaposlenim licima i dodeljuje se jednokratno u iznosu od 180.000 dinara, 200.000 dinara za osobe sa invaliditetom i 220.000 dinara za osobe sa invaliditetom za pokretanje sopstvenog biznisa.

1

Obaveza korisnika subvencije je da obavlja registrovanu delatnost i izmiruje obaveze po osnovu javnih prihoda najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti. Nezaposleno lice može da registruje i otpočne obavljanje registrovane delatnosti nakon podnošenja zahteva a najkasnije do potpisivanja ugovora. Registracija delatnosti pre donete odluke ne stvara obavezu na strani NSZ da će odluku o subvenciji i doneti.

Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencija za samozapošljavanje, namenjen je nezaposlenim licima romske nacionalnosti i dodeljuje se jednokratno u iznosu od 180.000 dinara , 200.000 dinara za viškove zaposlenih i 220.000 dinara za osobe sa invaliditetom za pokretanje sopstvenog biznisa.

Uslovi su u potpunosti isti kao i za redovan Javni poziv za subvenciju samozapošljavanja.

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima. Subvencija se odobrava poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru.

Visina subvencije zavisi od razvijenosti opština. Za opštine koje pokriva Filijala Prijepolje visina subvencije iznosi 250.000 dinara po licu, 300.000 diara ako se zapošljava osoba sa invaliditetom, radno sposoban korisnik novčane socijalne pomoći, mladi do 30 godina starosti sa statusom dece palih boraca i dece bez roditeljskog staranja.

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica. Namenjen je radnom angažovnju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanju i unapređenju radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa.

Pravo učešća imaju organi jedinica lokalne samouprave, privredna društva, preduzetnici, zadruge i udruženja koja imaju status pravnog lica odnosno upisana su u registar APR. Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca. Isplata naknade licima uključenim u javne radove je u visini od 18.000 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova. Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:

  • Socijalnih i humanitarnih delatnosti
  • Održavanja i obnavljanja javne ihfrastrukture
  • Održavanja i zaštite životne sredine i prirode

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom.

Cilj je radno angažovanje nezaposlenih osoba sa invaliditetom a radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti/ integracije osoba sa invaliditetom.

Uslovi su isti kao i za ostala nezaposlena nezaposlena lica osim oblasti sprovođenja. U ovom slučaju može biti uključena i oblast kulture.

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse je namenjen nezaposlenim licima u cilju stručnog osposobljavanja nezaposlenog za samostalni rad u struci za koje je stečeno odgovarajuće obrazovanje.

Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa, najduže 12 meseci. Tokom trajanja programa stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje, angažovanim licima na ime novčane pomoći i troškova prevoza isplaćuje sredstva u mesečnom iznosu od 14.000 do 18.000 dinara, zavisno od stepana obrazovanja.

Pravo učešća u izuzetno devastiranim opštinama, mogu ostvariti poslodavci koji pripadaju i privatnom i javnom sektoru, bez obzira na oblast kojom se bave pri čemu privatni sektor ima prednost.

Javni poziv za sticanje praktičnih znanja je namenjen poslodavcima iz privatnog sektora koji zapošljavaju nezaposlena lica, bez završene srednje škole, odnosno bez kfalifikacije i lica sa najmanje srednjim obrazovanjem, viškovi zaposlenih kao i lica koja se obučavaju radi sticanja praktičnih znanja i veština za rad na konkretnim poslovima.

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca podrazumeva učešće u finasiranju programa obuke radi sticanja znanja i veština potrebnih za obavljanje poslova na konkretnom radnom mestu, ukoliko na evidenciji nema lica sa potrebnim radnim veštinama.

Program obuke može trajati od 160 do 180 časova. Poslodavac sa licima koja uspešno završe obuku, zasniva radni odnos. NSZ poslodavcu isplaćuje sredstva na ime učešća u finansiranju obuke do 100.000 dinara po polazniku, zavisno od fonda časova a nezaposlenom polazniku mesečnu novčanu pomoć u iznosu od 6.000 dinara.

Konkurs za dodelu subvencije zarade za zapošljavanje osoba sa invaliditetom bez radnog skustva subvencioniše zarade za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u trajanju od 12 meseci.

Dodeljuje se poslodavcu koji zapošljava osobe sa invaliditetom, bez radnog iskustva, na neodređeno vreme. Subvencija zarade odobrava se poslodavcu najviše do iznosa minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu.

Konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koja se zapošljavaju pod posebnim uslovima, sprovodi se po dva programa:

  • Refundacija troškova za asistenciju na radnom mestu
  • Refundacija troškova prilagođavanja radnog mesta

Svi javni pozivi i konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje, raspisani su do utroška sredstava.