Selo Balkana kroz istoriju

08. Jun 2016
Selo Balkana kroz istoriju

Istorijski institut Beograd i Muzej na otvorenom „Staro selo“ Sirogojno organizuju međunarodni naučni skup „Selo Balkana, kontinuiteti i promene kroz istoriju“ u petak i subotu, 10. i 11. juna. Na skupu učestvuju i tri predstavnika Muzeja na otvorenom „Staro selo“ Sirogojno sa izuzetno značajnim temama.

sirogojno 1

Istorija balkanskog sela nije bila predmet dubljih naučnih istraživanja i pored nesumnjivog značaja ove teme. Namera organizatora je da u širokom hronološkom okviru od srednjeg veka, preko razdoblja kada je Balkansko poluostrvo bilo deo velikih imperija, vremena nacionalnog preporoda balkanskih naroda do savremenog doba ukaže na razvoj balkanskog sela sa svim njegovim obeležjima.

Naučni skup bi trebalo da obezbedi okvir za susret naučnih radnika različitih oblasti, i omogući plodnu naučnu diskusiju o svim važnijim aspektima razvoja balkanskog sela. Skup je planiran kao dvodnevni, i na njemu će učešće uzeti istoričari, etnolozi, antropolozi, istoričari književnosti i istoričari umetnosti iz Srbije, Bugarske, Rumunije, Austrije, Turske, Mađarske, Nemačke, Belgije, Crne Gore.

Dr Bojana Bogdanović i dr Nikola Krstović, viši kustosi Muzeja na otvorenom „Staro selo“ Sirogojno, govoriće o komercijalizaciji tradicije i procesu emancipacije seoske žene na primeru modne produkcije „Sirogojno stil“, dok će Krstović imati predavanje na temu sela i pitanje savremenosti.

pletilje

Tradicionalni prehrambeni proizvodi u Zlatiborskim selima- od elementarnih do ekskluzivnih, tema je sa kojom će se na naučnom skupu predstaviti Snežana Tomić, muzejski savetnik Muzeja na otvorenom „Staro selo“ Sirogojno

U okviru naučnog skupa u petak, 10. juna u 19 časova biće otvorena izložba Ljiljane Koković pod nazivom „Niti vremena“.

Naučni skup će se održati u Muzeju na otvorenom ,,Staro selo“ u Sirogojnu, 10. i 11. juna 2016. godine.