Stambeni problemi najveća muka izbeglica

19. Jun 2018
Stambeni problemi najveća muka izbeglica

Na Svetski dan izbeglica, 20. jun, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije podseća na sve one ljude koji su, ne svojom krivicom, ostali bez doma, bez najmilijih, bez posla i imovine, prisiljeni da traže sigurnu zemlju i novi dom negde drugde i, najčešće, nedge daleko.

 izbeglice

Prilika je to da se setimo da je usled ratnih dešavanja na prostorima bivše SFRJ devedesetih godina u Srbiju došlo 618.000 ljudi. U statusu izbeglice još se nalaze 27.802 lica (19.038 iz Republike Hrvatske i 8.764 iz Bosne i Hercegovine). Broj izbeglica i bivših izbeglica u stanju potrebe daleko je veći, a njihovu sudbinu deli i više od 201.000 interno raseljenih sa Kosova i Metohije.

 

Poslednjih godina Republika Srbija je pokazala humanost i poštovanje međunarodnih standarda prema više od milion migranata iz Azije i Afrike koji su 2015. prešli peko teritorije Republike Srbije. Danas u svetu imamo milion ”ambasadora” koji pričaju o toplini koju su im pružili ljudi u Srbiji.

 

U ovom trenutku, u 18 prihvatnih i centara za azil smešteno je blizu 3.000 migranata, najčešće poreklom iz Afganistana, Pakistana, Irana, Iraka i Sirije. Četvrtinu od njih čine deca, koja idu u školu sa našom decom, druže se, posećuju, zajedno slave rođendane.

 

Srbija se i dalje bori sa rešavanjem, pre svega, stambenih problema ljudi koji su tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije morali da napuste dom.

 

Zahvaljujući Regionalnom stambenom programu (RSP), zajedničkom višegodišnjem programu koji se finansira donatorskim sredstvima, a ima za cilj da stambeno zbrine najugroženije izbegličke porodice, Srbija ovih dana useljava 2.000 korisnika Regionalnog stambenog programa. Za više od 5.000 novih porodica biće obezbeđen dom do kraja realizacije ovog projekta 2020. godine. Otvorena su 24 gradilišta stanova širom Srbije, 235 porodica je 5. marta useljeno u stanove u beogradskom naselju Ovča, dok se u naselju Kamendin intenzivno radi na izgradnji novih 270 stanova.

 

U periodu od 2008. do 2017. godine, iz budžetskih sredstava Republike Srbije, omogućeno je da se u 175 jedinica lokalne samouprave, uključujući i opštine na Kosovu i Metohiji, stambeno zbrine više od 6.000 a ekonomski osnaži više od 5.000 porodica izbeglica i interno raseljenih lica.

 

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije se ovim povodom zahvaljuje međunarodnim organizacijama i svim donatorima na ukazanoj podršci i uloženim sredstvima za poboljšanje života izbegličke populacije, kao i na naporima u borbi za uspostavljanje mehanizama za sveobuhvatno i pravedno rešavanje preostalih otvorenih pitanja regionalnog procesa, uz naglasak na prioritetnost nastavka aktivnosti na sprovođenju aneksa E i G Sporazuma o sukcesiji i rešavanju preostalih pitanja otvorenih u okviru procesa regionalne saradnje. Republika Srbija je potpuno posvećena ispunjavanju svojih obaveza i jačanju strabilnosti i mira na Balkanu.