Subvencije za veštačko osemenjavanje krava

Autor: zlatarpress.rs
31. Oktobar 2021
Subvencije za veštačko osemenjavanje krava

Opština Nova Varoš, je u okviru Programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine za 2021. godinu planirala i meru subvencionisanja veštačkog osemenjavanja krava.

Za ovu meru budžetom je opredeljeno dva miliona dinara i do sada je utrošeno oko milion i po dinara. S obzirom na to da će se mera sprovoditi do utroška sredstava zainteresovani poljoprivrednici za korišćenje ove subvencije treba da dostave sledeću dokumentaciju:

Fotokopiju lične karte nosioca gazdinstva
Fotokopiju kartice namenskog računa
Potvrdu o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva za 2021. godinu (Uprava za trezor)
Potvrdu iz Veterinarske stanice o stočnom fondu
Fotokopiju kartona veštačkog osemenjavanja (Potvrda iz veterinarske stanice o izvršenom osemenjavanju grla)
Uverenje o izmirenim obavezama na dan podnošenja zahteva ( Lokalna poreska administracija)

Potrebna dokumentacija se predaje u Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj Opštinske uprave Nova Varoš, kancelarija br.307, svakog radnog dana od 08-15 časova.

 

Opština Nova Varoš poziva sva poljoprivredna gazdinstva koja ispunjavaju uslove da iskoriste mogućnost subvencionisanja veštaškog osemenjavanja krava.