Znanje i informacije za efikasnu poljoprivredu

29. Novembar 2016
Znanje i informacije za efikasnu poljoprivredu

Vlasti u Kosjeriću duboko su uverene da selo i zapošljavanje u njemu i oko njega mogu omogućiti prevazilaženje nastale krize, pri čemu ključna stvar mora biti radikalno novi odnos društva prema selu.

Umesto dosadašnjeg pristupa selu i poljoprivredi, gde su oni tretirani kao proizvođači jeftine hrane, mora se stvoriti koncepcija takozvanog ruralnog razvoja, a koja se temelji na demografskim, prirodnim, ekonomskim i socio-kulturnim potencijalima.

U osnovi cele priče u Kosjeriću smatraju da se mora obezbedi dobar trasfer znanja, pa u lokalnoj vlasti tu vide svoju ključnu ulogu.

Na predlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da opštine formiraju lokalne fondove za poljoprivredu, opština Kosjerić među prvima je u Srbiji to i uradila. „Fond za razvoj poljoprivrede opštine Kosjerić“ pored aktivnosti u pogledu raspodele podsticaja za poljoprivredna gazdinstva, svoju ključnu ulogu ostvario je u transferu znanja poljoprivrednicima zajedno sa odsekom za lokalno ekonomski razvoj opštine.

Na području Kosjerića pored toga aktivne su dve naučne ustanove i to Institut za krmno bilje iz Kruševca i Institut za voćarstvo iz Čačka, kao i Poljoprivredna savetodavna stručna služba iz Užica.

U okviru opštinske uprave Kosjerić postoji i poseban odsek za lokalno ekomomski razvoj koji obavlja poslove za poljoprivredu i vodoprivredu.

Na području opštine Kosjerić „Brdo grad“, Institut za voćarstvo iz Čačka ima sopstveni voćni rasadnik malina. Na ovom terenu tako je prisutan, kako u proizvodnji sadnica, tako i na polju transfera znanja, pa ima određeni broj odabranih domaćinstava čiju proizvodnju prati i svojim stručnim savetima doprinosi povećanju prinosa voćarskih kultura.

Institut za krmno bilje iz Kruševca već treću godinu sprovodi projekat „Unapređenje stočarske proizvodnje na teritoriji opštine Kosjerić kroz uvođenje travno-leguminoznih smeša“.

Ovaj projekat uveliko je oživeo i odabrani farmeri dobijaju kroz projekat besplatno travno-leguminozne smeše, mineralno đubrivo, krečni materijal, ali još važnije je, stručne savete vezane za pravilan način pripremanja stočne hrane.

U proteklom periodu na području opštine Kosjerić PSSS Užice sa svojim stručnim službama, delovala je na više načina, od brojnih predavanja putem zimskih seminara, radionica po mesnim zajednicama i poljoprivrednim gazdinstvima, pa do kontinuirane edukacije odabranih poljoprivrednih proizvođača.

Posredstvom PSSS Užice u 2012-toj godini dobijena je i postavljena mala meteorološka stanica – „metos“ na području sela Varde za praćenje svih bitnih parametara (temperature, količine padavina, vlažnosti vazduha, vlažnosti lista, brzine vetra i sl.) od utcaja za poljoprivrednu proizvodnju.

Za „metos“ je instaliran i program za najavu biljnih bolesti kod maline, jabuke i krompira. Naredne godine na osnovu projekta gde su partneri bili Federalni zavod za poljoprivredu kantona Sarajeva i PSSS Užice dobijene su još dve meorološke stanice i postavljene su na lokacijama opštine gde je najrazvijenije voćarstvo – u selima Seča Reka i Makovište.

Posredstvom PSSS Užice na teritoriji opštine Kosjerić organizovano je i prikupljanje preko 1200 uzoraka zemljišta, urađena je besplatna agrohemijska analiza i date su preporuke popravke kvaliteta i đubrenja.Ova služba inače, ovlašćena je i za suzbijanje ambrozije i kontinurano je prisutna na terenu kako bi se suzbio ovaj alergogeni korov.

Na području opštine Kosjerić PSSS Užice ima 30 odabranih domaćistava čiju proizvodnju kontinuirano prati i stručnim savetima doprinosi da ona bude ekonomski isplativa.

kosjeric_grbOvaj tekst je deo projekta “Obrazovani mladi za bolji Kosjerić” sufinasiran sredstvima opštine Kosjerić za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2015. godini.