Trasiranje podzemnih voda

22. Decembar 2021
Trasiranje podzemnih voda

U petak, 24. decembra 2021. godine u sklopu planiranih hidrogeoloških istraživanja za potrebe izrade elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta za vodosnabdevanje Užica (Izvorišta Potočanje,Živkovića vrelo,Ćebića vrelo,Rujevac i Derventa) biti izvršeni opiti (ogledi) trasiranja podzemnih voda (Utvrđivanje kuda se kreću podzemne vode,kako su povezane i gde se izlivaju).

Traser će biti injektiran u široj zoni karstnog platoa „Gajevi“ na potezu između izvorišta „Ćebića vrelo“ i „Živkovića vrelo“. Istraživanja će izvesti stručni tim departmana za hidrogeologiju Rudarsko-geološkog fakulteta i preduzeća „BeoGeoAqua“ D.O.O. iz Beograda. Trasiranje predstavlja bezopasnu (u sanitarnom smislu) istraživačku metodu koja će imati za cilj utvrđivanje pravaca i brzine cirkulacije podzemnih voda, i dobijanje podataka o mogućem kretanju zagađivača kroz karstnu izdan.

Za potrebe trasiranja koristiće se obeleživač fluorescein-natrijum namenjen za prehrambenu industriju i kao takav bezopasan je za zdravlje. Istraživanjima ni u kom slučaju nije ugroženo vodosnabdevanje i nije potreban ni planiran prekid vodosnabdevanja.