Tunel Kadinjača ubrzava veze sa RS i BIH

31. Januar 2017
Tunel Kadinjača ubrzava veze sa RS i BIH

Državna reviziona komisija koja razmatra republičke projekte dala je saglasnost na opravdanost za projekat „Tunel Kadinjača“. Ovo je neophodan uslov nakon izrade Generalnog projekta i prethodne Studije izvodljivosti koje su završene uz pomoć Delegacije Evropske unije u Srbiji i Kancelarije za Evropske integracije. Dužina trase tunela je 1 344 metra sa dva mosta od 52 i 12 metara, a procenjena vrednost investicije je 26.5 miliona evra, kaže Ivan Marković, koordinator projekta. .

Ivan Marković, iz kancelarije za lokalni ekonomski razvoj u Bajinoj Bašti kaže da je sa ovim dokumentima, projektant razmatrajući četiri alternativna pravca za koja je definisao trase i koridore, investicione vrednosti, mogućnost usklađivanja sa postojećim trasama, definisao nagibe i mostove, izvršio analize uticaja na sociološke, ekološke i ekonomske aspekte kao i bezbednost saobraćaja, izabrao najbolje rešenje, nazvano centralno. Dužina trase tunela po tom rešenju je 1344 metra sa dva mosta od 52 i 12 metara. Vrednost investicije je 26.5 miliona evra, dodaje Marković.

 

Sledeći korak opštine Bajina Bašta i grada Užica je pribavljanje novca za izradu Idejnog projekta i Plana detaljne regulacije kao i Plana eksproprijacije. Procena je da će ova dokumenta koštati do 50 miliona dinara.

Sa izradom ove dokumentacije i proglašenjem javnog interesa na koridoru, po međunarodnom paketu tzv: žuti FIDIK moći ćemo da krenemo u realizaciju izgradnje tunela, kaže Marković, ističući da bi sam proces izrade ovih dokumenata mogao da potraje do dve godine. Kroz idejni projekta će biti istražena geologija na trasi kao i do detalja definisan projekat buduće trase i tunela.

Marković podseća da su opština Bajina Bašta i grad Užice u ovaj posao ušli pre 4 godine aplicirajući za novac kod EU, ističući kao veliku podršku Nemanju Nešića, danas zamenika gradonačelnika Užica kao i Regionalnu razvojnu agnciju Zlatibor.

Marković posebno naglašava da je ovo republički projekat i da Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastruktura koje po logici trebalo da bude inicijator, predlagač, nosilac i realizator ovog projekta, na žalost to nije.

Moramo sami, a nadamo se da će se uskoro i država uključiti i preuzeti inicijativu jer ovaj projekat je od suštinskog značaja kako za region Zapadne Srbije tako i za republiku Srbiju i Republiku Srpsku tj. BiH, naglašava Ivan Marković, koordinator projekta.

Tunel Kadinjača predstavlja strateški projekat za naš kraj, a ujedno i višedecenijsku težnju svih građana Podrinja, koji je zatvoren sa svih strana brdima i planinama.

 

Pokretanjem ovog projekta na državnom putu I-B reda (br 28), dobili bi horizontalnu vezu centralne Bosne i Hercegovine sa centralnom Srbijom i budućim koridorom 11.

Veza mosta Ljubovija – Bratunac je pored budućeg Tunela Kadinjača najbrža i najjednostavnija veza u Podrinju sa koridorom E-11 i budućim koridorom E-761 (Pojate-Preljina).

Što se tiče grada Užica, ponovo bi se vratio na mesto koje zalužuje a to je mesto saobraćajnog, industrijskog i privrednog lidera i mesto spajanja važnih ideja i interesa, zaključuje Marković.