“Udahnimo život prirodi” i u 2023. godini uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine

Autor: uzice.rs
31. Mart 2023
“Udahnimo život prirodi” i u 2023. godini uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine

Član Gradskog veća Miodrag Petković potpisao je u Ministarstvu zaštite životne sredine ugovor o sufinansiranju projekta “Udahnimo život prirodi”, vredan 1,2 miliona dinara. Po konkursu ovog ministarstva odobrena su sredstva u iznosu od 977 hiljada, dok je učešće grada 244 hiljade dinara.

Ovo je praktično nastavak projekta, u okviru kog je u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine realizovano pošumljavanje brojnih površina u gradu

Grad Užice je u 2019. godini realizovao projekat u okviru koga je pošumljeno 5, 22 hektara. Zasađeno je više od 13 000 stabala Gorskog javora u užem centru grada. Naredne 2020. godine zasađeno je 22.800 sadnica Crnog bora i Belog Jasena, takođe u užem centru grada. Pošumljeno je i 6 parcela na sledećim lokalitetima: Krčagovo, Gradska plaža, Malo Zabučje, Ljubanje i Duboko. Projektom „Udahnimo život prirodi IV“ u 2021. godini pošumljeno je pet parcela ukupne površine oko 2 hektara i zasađeno ukupno 5.125 sadnica Belog bora, Crnog bora i Gorskog javora.

Sredstvima opredeljenim za ovu godinu biće pošumljena jedna parcela koja se nalazi u MZ Turica. Predviđena površina za pošumljavanje iznosi jedan hektar i planirano je da se zasadi 500 sadnica Belog jasena.

U Ministarstvu zaštite životne sredine potpisani su ugovori sa predstavnicima 53 jedinice lokalne samouprave kojima se, u skladu sa Javnim konkursom raspisanim 30. januara, dodeljuju sredstava za sufinansiranje projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2023. godini.

Fotografije u tekstu—www.uzice.rs